W dniu 12 lutego 2010 roku odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu „Studia podyplomowe dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników administracji oświatowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizują w ramach partnerskiej inicjatywy Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku i Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Na konferencji, swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy podlaskich placówek oświatowych oraz nauczyciele. Podczas konferencji przybliżona została idea projektu, harmonogram działań oraz zakres merytoryczny poszczególnych kierunków studiów podyplomowych.

Początek strony