W dniach 16-17.02.2010r. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zorganizował dla dyrektorów placówek oświatowych miasta Białegostoku szkolenie pt: "Zaburzenia i wizerunek".

Blisko 100 dyrektorów miało okazję skorzystać z interesujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez panią Urszulę Sienkiewicz-Nogal – Rzecznika Prasowego Prezydenta M. Białegostoku oraz pana Mariusza Jędrzejko – Adiunkta na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.

Program zajęć przewidywał dwa tematy:

I. BUDOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI PUBLICZNEJ - p. Urszula Sienkiewicz - Nogal

Ogólna definicja Public Relations
Organizacja PR w jednostkach administracji
Podstawowe narzędzia PR
Podstawy prawne Public relations
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Media Relations

II. ZABURZENIA - p. Mariusz Jędrzejko

U źródeł współczesnych zaburzeń wychowawczych dzieci i młodzieży - interpretacja socjopedagogiczna
Mechanizmy zaburzeń w cyberprzestrzeni – zagrożenia społeczne i emocjonalne
Mechanizmy nowych uzależnień chemicznych (nowe narkotyki i dopalacze)
Nie chemiczne sposoby rozpoznawania zachowań narkotykowych i paranarkotykowych

Początek strony