Dnia 25 listopada Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego W Białymstoku zorganizował konferencję pt. „Żyj z cukrzycą twórczo i aktywnie”.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Wojewoda Podlaski oraz Prezydent Miasta Białegostoku.

Współorganizatorami akcji były:
Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LEGE ARTIS, Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Patronat medialny nad konferencją: TVP Białystok, Radio Białystok, Gazeta Szkolna.

Celem konferencji było:

  1. Zwiększenie świadomości społecznej problemu cukrzycy.
  2. Odmitologizowanie cukrzycy, jako choroby przewlekłej, a którą można skutecznie leczyć i z którą można normalnie żyć.
  3. Zwrócenie uwagi na nowoczesne metody edukacji i terapii w cukrzycy
  4. Zaprezentowanie nowych sposobów edukacji środowiska pacjenta z cukrzycą
  5. Zapoznanie:
    • ze specyfiką funkcjonowania ucznia chorego na cukrzycę,
    • z zasadami udzielania pomocy uczniom chorym na cukrzycę oraz w stanach zagrożenia ich zdrowia i życia.

W ramach konferencji zorganizowaliśmy śniadanie z wymiennikami węglowodanowymi. Uczestniczyli w nim Prezydent Miasta Białegostoku, Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty, Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury Fizycznej, zaproszeni Dyrektorzy szkół białostockich.

Uczestnicy śniadania do Pałacyku Gościnnego przybyli na czczo. Przed śniadaniem zostali poddani badaniom poziomu cukru we krwi, cholesterolu, pomiarom ciśnienia i wskaźnika BMI.
Drugi pomiar poziomu cukru uczestników śniadania został wykonany po upływie dwóch godzin od dietetycznego śniadania a uzyskane wyniki zostały omówione w trakcie wykładów konferencyjnych.
O godzinie 9:00 uczestnicy śniadania przeszli do Sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego, gdzie wspólnie z nauczycielami szkół i placówek oświatowych naszego województwa uczestniczyli w wkładach poruszających trudny temat ucznia z cukrzyca.

Wykłady prowadziły:
Elżbieta Dębska – edukator Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą oraz dr n. med. Anna Zonenberg - specjalista diabetolog, endokrynolog z Poradni Endokrynologicznej Lege Artis.
Pani doktor poprowadziła również dyskusję z udziałem pacjentów chorych na cukrzycę. Szczególne podziękowania za wyrażenie zgody na udział w dyskusji składamy Pani Elżbiecie Kuźmie - nauczycielce Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku.

Podczas konferencji wszyscy jej uczestnicy będą mieli możliwość bezpłatnego zbadania badania poziomu glukozy we krwi.
Nasza konferencja nie była jednorazową akcją. Kontynuując hasło „Żyj z cukrzycą twórczo i aktywnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem 2 grudnia o godz. 16:30 do MODM, ul. Poleska 1 na wykład pt.” Leczenie cukrzycy słowem i lekiem.

Koordynatorzy projektu:

Anna Gawryluk – doradca szkolnictwa specjalnego i integracyjnego
Monika Zaleska - Szczygieł – doradca metodyczny biologii

Fotorelacja ze śniadania z wymiennikami węglowodanowymi

Konferencja dla nauczycieli w Urzędzie Wojewódzkim

Początek strony