20.11.2009r.

Jest to kontynuacja, zapoczątkowanego w ubiegłym roku, przedsięwzięcia, które ma na celu: rozwój zawodowy nauczycieli, wymianę poglądów i doświadczeń, próbę rozwiązywania problemów edukacyjnych, integrację środowisk oświatowych. Spotkanie poświęcone było zagadnieniu autorytetów. Omawiano na nim problem wzorców postaw i poglądów z różnych punktów widzenia oraz wypracowywano rozwiązania metodyczne i dydaktyczne - użyteczne w pracy nauczyciela.

PROGRAM DEBATY

I część (wykłady)

Wykład: dr Alina Czapiuk Instytut Historii UwB – Piłsudski, Dmowski, Paderewski – autorytety Rzeczypospolitej.
Wykład: dr hab. Joanna Uszyńska - Jarmoc Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB – Czy rówieśnicy mogą być dla siebie autorytetami?
Wykład: dr Grzegorz Zalewski Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB – Autorytet w ujęciu psychologicznym.

II część (podzielona na panele warsztatowe)

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego: doradca metodyczny Katarzyna Fliszkiewicz – W poszukiwaniu autorytetów. Konteksty kulturowe.
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i wos: doradca metodyczny Jan Dworakowski Joanna Seredyńska – nauczyciel historii w ZSOiT – O autorytetach na lekcjach historii i wos.
Warsztaty metodyczne dla wszystkich pozostałych nauczycieli – wychowawców klas: doradcy metodyczni Justyna Soja – Sularz i Beata Żukowska – Potrzeba autorytetów u współczesnej młodzieży.

Początek strony