„Sto obrazów dziecka a jedna edukacja?”

Głównym celem Forum nauczycieli przedszkoli „Sto obrazów dziecka a jedna edukacja?” które odbyło się 19 listopada 2009 w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku było ukazanie różnorodności i złożoności uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie dziecka w systemie edukacji. Aby obraz dziecka był pełny, poproszono o opinię specjalistów z różnych dziedzin nauki: medycyny, psychologii, pedagogiki, etyki, twórców literatury i teatru dla dzieci, rodziców. Odpowiedź na pytanie: Jakie jest dziecko? okazała się niezmiernie interesująca i bardzo złożona. Uzyskany obraz dziecka poddano konfrontacji z założeniami nowej podstawy programowej, próbując odpowiedzieć na pytanie dotyczące oczekiwań wobec dziecka formułowanych przez system oświatowy. Odpowiedź na pytanie: Jaki obraz dziecka ma nauczyciel przedszkola i jak być strażnikiem indywidualności dziecka w procesie edukacji pozostaje kluczowe dla uczestników Forum.

Program Forum „Sto obrazów dziecka a jedna edukacja?”

12.00 Otwarcie, wystąpienie Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Wojciecha Janowicza
12.20 - 13.50 cz. 1. Jaki jest przedszkolak? - obraz dziecka przedszkolnego w ujęciu interdyscyplinarnym (10-minutowe wystąpienia zaproszonych prelegentów) -przewodniczenie - dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc,

prof. dr hab. Marek Szczepański, kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
prof. dr hab. ks. Józef Zabielski, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
dr Marek Waszkiel, dyrektor Białostockiego Teatru lalek
mgr Justyna Soja-Sularz, psycholog dziecięcy
dr Zofia Redlarska, poeta, pedagog, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku
Państwo: mgr Honorata Hyjek i mgr Marek Hyjek - rodzice
mgr Wiesława Jabłonowska - pedagog, dyrektor przedszkola, wiceprezes OMEP

13.50 - 14.10 Przerwa

14.10 - 14.35 cz. 2. Kto idzie do szkoły?

obraz dziecka kończącego edukację przedszkolną w świetle Podstawy programowej wychowania przedszkolnego - mgr Iwona Trusiuk,
organizacja przedszkoli we Francji – mgr Bożena Chodyniecka dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
obraz dziecka w oczach nauczycieli przedszkoli - podsumowanie opinii wyrażonych na kartkach przez uczestników forum

14.35 - 15.10 cz. 3. Ku czemu może zmierzać edukacja dziecka? - przewodniczenie mgr Iwonna Zaborowska, pedagog, doradca metodyczny MODM, członek Zarządu OMEP.

oferta edukacyjna miasta Białystok - Dorota Zastocka Kierownik Referatu DEKiS
dyskusja w gronie prelegentów i nauczycieli przedszkoli.

15.20 - 15.30 Zakończenie i wnioski dla praktyki edukacyjnej.

Początek strony