W dniach 15 i 16 października Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zorganizował dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku szkolenie wyjazdowe pt „Ewaluacja i dylemat”. W ramach szkolenia, przez dwa dni, ponad 100 dyrektorów uczestniczyło w zajęciach:

I. EWALUACJA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ - Jak prowadzić ewaluację w szkole?
prowadzonych przez p. Zofię Lisiecką - Kierownika Pracowni Ewaluacji w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie:

oraz

II. DYLEMAT LIDERA – WŁADZA, CZY WSPÓŁPRACA

Dlaczego jedne firmy odnoszą sukcesy, a inne nie (badanie Inst. Gallupa)?
Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Archetyp kija i marchewki.
Dysonans godnościowy.

Prowadzony p. Andrzeja Jacka Bliklego - prof. zwycz. w Instytucie Podstaw Informatyki PAN

Początek strony