W dniu 12 października 2009r., w przededniu Święta Edukacji Narodowej, w Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się uroczystość, na której władze miasta Białegostoku dziękowały nauczycielom za ich pracę na rzecz oświaty. Dwoje pracowników Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku: Dyrektor MODM - p. Maria Jolanta Ambrożej oraz konsultant ds. informatyki - p. Wiesław Woronowicz z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku - p. Tadeusza Arłukowicza, przyjęło Nagrody Prezydenta Miasta.

Początek strony