Dnia 31 sierpnia 2009r., w Pałacyku Gościnnym odbyła się uroczystość wręczenia powołań doradcom metodycznym miasta Białegostoku. Powierzenia obowiązków wręczał Zastępca Prezydenta Miasta p. Tadeusz Arłukowicz, w obecności Dyrektora Departamentu Edukacji Kultury i Sportu - p. Wojciecha Janowicza wraz z Zastępcą p. Lucją Orzechowską.

Początek strony