Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w dniu 31 maja 2011r. zorganizował w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 Konferencję „Życie z FAS” rozpoczynającą Kampanię profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą problematyki Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Współorganizatorami konferencji byli:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
Zespół Szkół nr 17 w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9

Konferencja odbyła się dzięki zaangażowaniu i wsparciu Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Współpraca z Urzędem Miasta Katowice, Fundacją FASTRYGA, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Wydawnictwem Rubikon zaowocowała pozyskaniem materiałów edukacyjnych i informacyjnych udostępnionych uczestnikom konferencji.
Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat FAS, uświadomienie potrzeby prowadzenia działań profilaktycznych wśród młodzieży, przełamanie stereotypu o nieszkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży, pomoc pedagogom w rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci z zespołem FAS oraz konsolidacja środowiska pedagogicznego w podejmowaniu działań diagnostycznych i terapeutycznych wobec dzieci z zespołem FAS i ich rodzin.

Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni:

Krzysztof Liszcz - lekarz psychiatra, ekspert PARPA ds. FAS, ojciec adopcyjny i zastępczy dzieci z FAS, doktorant Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, założyciel Pracowni Edukacyjnej – Aksjomat,
Beata Stebnicka oraz Piotr Paczulla – reprezentujący Fundację FASTRYGA oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
Ewa Fijołek - mgr Zdrowia Publicznego, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Krystyna Szerszeń - matka adopcyjną dziecka z zespołem FAS, dr fizyki, emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Białostockiej
Justyna Soja-Sularz – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku
Barbara Jocz – pedagog, doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

W przerwie uczestnicy mogli obejrzeć przedstawienie „Barwy mojego świata” w wykonaniu grupy ”Tacy sami” z Zespołu Szkół nr12 w Białymstoku.
W konferencji wzięło udział 135 osób, przedstawicieli różnych środowisk: nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników placówek wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, instytucji świadczących pomoc rodzinie, kuratorów sądowych oraz zainteresowanych rodziców.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, uczestnicy nie tylko pogłębili swoją wiedzę na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego, ale rozstali się z przekonaniem o konieczności podejmowania tego tematu w swoich środowiskach oraz poszukiwania rozwiązań zarówno w zakresie profilaktyki jak budowania systemu terapii i wsparcia dla rodzin z dzieckiem z FAS.

MATERIAŁY Z KONFERENCJI (format pdf)

KONFERENCJA ŻYCIE Z FAS
Alkohol w rodzinie – zaburzone więzi
Codzienność z dzieckiem z FAS
Działania Fundacji FASTRYGA ze szczególnym uwzględnieniem kampanii „ZERO ALKOHOLU W CIĄŻY”
Dziecko FASD w rodzinie zastępczej i adopcyjnej
FAS widziany oczami rodziców
List nastolatek
Problemy zdrowia, edukacji i wychowania...
Profil neuropsychologiczny dziecka z zespołem FAS
Program działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących problematyki zespołu FAS - do realizacji w Białymstoku
Szkody zdrowotne, trudności edukacyjne i wychowawcze

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

Początek strony