II MIEJSKI KONKURS WIEDZY O RODZINIE

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem,
który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością,
która pozostaje zawsze otwarta"

Jan Paweł II

 

W dniach 24 marca i 25 marca 2011 r. odbył się II MIEJSKI KONKURS WIEDZY O RODZINIE.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Białegostoku.

Współorganizatorami konferencji byli:
na etapie gimnazjalnym - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
na etapie ponadgimnazjalnym – Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

Celem konkursu było kształtowanie wśród młodzieży pozytywnej postawy wobec małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa oraz rozbudzenie, zainteresowania tematyką dotyczącą różnorodnych aspektów przemian rodziny we współczesnym świecie, pogłębienie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, pełnieniem ról małżeńskich, rodzicielskich, problemami i zagrożeniami, ale także możliwościami rozwoju, jakie stwarza życie w rodzinie. W tym roku organizatorzy zaproponowali refleksję nad czasem dojrzewania człowieka. Młodzież licznie wzięła udział w konkursie. Na etapie gimnazjalnym – 49 uczniów, na etapie ponadgimnazjalnym – 37. Uczestnicy wykazali się bogatą wiedzą, zaś ich opiekunowie dużym zaangażowaniem w przygotowanie uczniów i pracę Komisji Konkursowej. 24 marca konkurs uświetnił występ orkiestry dętej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku pod kierunkiem pana Franciszka Mocarskiego. Natomiast 25 marca -spektakl „Pytania naiwne” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku przygotowanych przez panią Jolantę Baranowską.

Laureaci konkursu:
Etap gimnazjalny:
I miejsce -Kinga Półkownik PG nr 30
II miejsce- Karolina Sołowiej PG nr 19
III miejsce- Patryk Mikłosz PG nr 17
Etap ponadgimnazjalny:
I miejsce- Magdalena Czajkowska III LO
II miejsce- Aneta Bubieńczyk III LO
III miejsce- Emilia Magnuszewska ZSG

Sponsorami nagród byli:
Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej, Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, Urząd Marszałkowski

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA obchodzony w Polsce 25 marca był doskonałą okazją do rozważania tajemnicy ludzkiego życia oraz podjęcia refleksji nad jego zagrożeniami we współczesnym świecie.

Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do budowania cywilizacji życia , o której pisał autorytet moralny naszych czasów – Jan Paweł II .

Serdecznie dziękujemy za udział w II Miejskim Konkursie Wiedzy o Rodzinie!
Organizatorzy

GALERIA ZDJĘĆ Z KONKURSU

Początek strony