Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku we współpracy z Departamentem Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku zorganizował dla ok. 100 dyrektorów placówek miasta Białegostoku w dniach 24 i 25 lutego 2011 r. w Białowieży szkolenie pn. "WIZERUNEK I EDUKACJA".

Program szkolenia:
I. Promocja wizerunku placówki oświatowej
1. Komunikacja społeczna - podstawowe zasady public relations, czyli jak budować wizerunek i reputację.
2. Strategie promocji szkoły i podstawowe zasady kontaktów z mediami
3. Kreatywność – wstęp do myślenia i działania bez schematów, kształtowanie postawy twórczej szkole.

II. Czym jest edukacja człowieka i na czym polega?
1. Elementy edukacji (wychowanie, kształcenie, kierowanie)
2. Uzasadnienie edukacji z pozycji struktury człowieka
3. Punkty wyjścia i zadania oraz wyzwania edukacyjne
4. Związki i różnice między edukacją w rodzinie i w szkole
5. Podsumowanie

Szkolenie poprowadzili:
Pani Bożena Bednarek - Wiceprezes Zarządu TV Białystok Sp. z o.o.
Pan Jakub Wójcik - Adiunkt w ATK, wieloletni i doświadczony pedagog i wychowawca

Początek strony