W dniu 22.02.2011r. odbyło się rozdanie świadectw - dyplomów ukończenia studiów realizowanych w projekcie „Studia podyplomowe dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników administracji oświatowej”.
Projekt był współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach partnerskiej inicjatywy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku i Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku stworzono 3 kierunki studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje podlaskich kadr oświaty.

1. Ewaluacja w placówce oświatowej
2. Zarządzanie oświatą
3. Obsługa finansowa jednostki budżetowej

Uroczystość rozdania dyplomów zaszczycił swoją obecnością Tadeusz Truskolaski - Prezydent Białegostoku

Początek strony