29 listopada 2010r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 27 odbyła się IV edycja Miejskiego Konkursu Matematycznego „Mały Matematyk 2010”. Celem konkursu jest odkrywanie talentów i rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci. Adresatami są uczniowie klas III szkół podstawowych miasta Białegostoku. Zadania do konkursu zostały opracowane przez organizatorów: Małgorzatę Lech i Celinę Borowską – doradców metodycznych edukacji wczesnoszkolnej.

W IV edycji konkursu wzięło udział 33 uczestników z 33 placówek - zwycięzców etapów szkolnych, bowiem daną szkołę mógł reprezentować jeden uczeń.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 6 grudnia 2010r. w MODM. Po raz pierwszy w historii naszego konkursu puchary „ Mały Matematyk” otrzymały trzy osoby.

Były to następujące uczennice:

• Weronika Gaińska ze Szkoły Podstawowej nr 4
• Gabriela Kirejczyk z Zespołu Szkół nr 6
• Kamila Łuczaj ze Szkoły Podstawowej nr 44

Osoby te zdobyły maksymalną liczbę pkt. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy.
Gratulujemy uczestnikom, nauczycielom, rodzicom i opiekunom!

Początek strony