16 listopada 2010 roku, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej, MODM Białystok współorganizował jako jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego wraz z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, oraz Combidata Poland sp. z o.o konferencję inaugurującą realizację projektu pt. „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM

Projekt „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Inicjatywa ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmiana jakościowa realizacji praktyk przez studentów kierunków pedagogicznych w placówkach oświatowych miasta Białystok.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez:

  • Dostosowanie kształcenia nauczycieli do aktualnych potrzeb w oświacie;
  • Poprawienie jakości realizacji praktyk przez szkoły, przedszkola i placówki;
  • Zaktualizowanie kompetencji kadry szkolnej w zakresie wykorzystywania ICT, nowoczesnych metod edukacyjnych, rozwiązań wychowawczych i organizacyjnych w szkole;
  • Wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt dydaktyczny w tym tablice interaktywne;
  • Nabycie przez studentów umiejętności wychowawczych oraz zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela w różnych typach szkół i placówek.

 

Podczas konferencji zostały zaprezentowane dyrektrom placówek miasta Białegostoku ogólne założenia i cele projektu.

MATERIAŁY Z KONFERENCJI:

Prezentacja 1 - pobierz -

Prezentacja 2 - pobierz -

Prezentacja 3 - pobierz -

Prezentacja 4 - pobierz -

Informator - strony zewnętrzne - pobierz (jpg) -

Informator - strony wewnętrzne - pobierz (jpg) -
(informacje zawarte w informatorze mogą się zmienić, ostateczne warunki rekrutacyjne zostaną zawarte w Regulaminie, który opublikujemy w najbliższym czasie).

 

Początek strony