1 września 2010r. w Pałacu Ślubów odbyła się uroczystość wręczenia aktów powierzeń doradcom metodycznym. W imieniu Prezydenta Miasta Białegostoku wręczał je Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku - pan Wojciech Janowicz.

Szczególnie ciepło powitano doradców, którzy rozpoczynają z dniem 1 września pełnienie powierzonych im obowiązków. Nowo powołane osoby to:

Elżbieta Babicz – doradca metodyczny wychowania i profilaktyki
Barbara Jocz - doradca metodyczny wychowania i profilaktyki
Alina Smyk - doradca metodyczny przedmiotów zawodowych
Anna Stankiewicz - doradca metodyczny plastyki, muzyki, wiedzy o kulturze, zajęć pozalekcyjnych i świetlicy.

Wyrazy podziękowania za dotychczasową pracę otrzymali również doradcy kończący swoje powołanie: Ewa Onoszko, Beata Żukowska i Justyna Soja - Sularz.

Początek strony