Dnia 20 czerwca 2012r. odbył się IV Przegląd Klas Grających „Klasowe Muzykowanie”. Organizatorem przeglądu był Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku.
Celem przeglądu było umożliwienie zespołom klasowym prezentacji umiejętności muzycznych (instrumentalnych) szerszemu gronu odbiorców. Udział w przeglądzie stworzył uczniom i nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń oraz stanowił okazję do promowania swoich placówek na terenie miasta Białegostoku.

W przeglądzie wzięło udział 414 uczniów z 10 placówek:
1. Szkoła Podstawowa nr 12 - klasa I a
2. Szkoła Podstawowa nr 12 - klasa I b
3. Szkoła Podstawowa nr 5 - klasa I b
4. Szkoła Podstawowa nr 5 - klasa I d
5. Szkoła Podstawowa nr 5 - klasa I a
6. Szkoła Podstawowa nr 2 - klasa II a
7. Szkoła Podstawowa nr 37 - klasa III b
8. Szkoła Podstawowa nr 37 - klasa I b
9. Szkoła Podstawowa nr 19 - klasa I b
10. Szkoła Podstawowa nr 19 - klasa I c
11. Szkoła Podstawowa nr 28 - klasa II c
12. Szkoła Podstawowa nr 28 - klasa III c
13. Szkoła Podstawowa nr 28 - klasa I b
14. Szkoła Podstawowa nr 7 - klasa III a
15. Szkoła Podstawowa nr 31 - klasa II
16. Szkoła Podstawowa nr 49 - klasa I c
17. Szkoła Podstawowa nr 49 - klasa III a
18. Ognisko Muzyczne przy Domu Kultury w Gródku

Występujące klasy prezentowały bardzo wysoki poziom. Cieszy nas fakt, że wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej już od klasy I rozwija umiejętności muzyczne uczniów poprzez grę na różnych instrumentach: fletach, flażoletach, dzwonkach chromatycznych oraz instrumentach perkusyjnych.
Każda klasa otrzymała pamiątkową statuetkę, a wszystkie dzieci słodkie upominki ufundowane przez Wydział Edukacji UM w Białymstoku oraz MODM.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Lech, Celina Borowska

Początek strony