ROZSTRZYGNIĘCIE II edycji Miejskiego Konkursu Plastyczno - Fotograficznego „Nasz czysty Białystok” pod hasłem: „To miłuję, o to dbam” organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

W dniu 14 maja 2012 roku Jury w składzie:
Halina Wasiak - przewodnicząca
Izabela Popławska - wiceprzewodnicząca
Ryszard Zięckowski- wiceprzewodniczący
Katarzyna Siemieniuk, Celina Borowska, Teresa Cetera – członkinie
rozstrzygnęło II edycję konkursu „Nasz czysty Białystok” , który skierowany był do uczniów białostockich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy związanej z estetyką i czystością Białegostoku oraz rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody i krajobrazu naszego miasta. Po wnikliwym zapoznaniu się ze 148 pracami nadesłanymi na konkurs, jury postanowiło przyznać nagrody:

- ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (pdf) -

Uroczystość podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród odbyła się dnia 5 czerwca 2012r. w Nadleśnictwie Dojlidy.

Początek strony