„Pod skrzydłami Anioła” mieli okazję spotkać się wszyscy goście zaproszeni na wernisaż wystawy malarstwa Beaty Wasilewicz, znanej białostockiej artystki,  połączony z wystawą prac laureatów  IV edycji konkursu  o tym właśnie tytule.
Wernisaż miał miejsce w gościnnych murach Opery i Filharmonii Podlaskiej 6 grudnia 2011. Jest kontynuacją  działań  MODM  przybliżających sztukę szerokiemu gronu mieszkańców naszego miasta a w szczególności dzieciom i młodzieży, którzy będą jej przyszłymi odbiorcami.
W realizacji tego  przedsięwzięcia MODM  współpracował w tym roku z Przedszkolem Samorządowym nr 82 w Białymstoku, które to jest pomysłodawcą konkursu „Pod skrzydłami Anioła”. Konkursowi nadano szeroki zasięg poprzez lokalne media.
Celem konkursu było:
•       upowszechnienie idei wartości ponadczasowych jakimi są opiekunowie świeccy i duchowi każdego człowieka
•    rozwijanie i promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych, kształtowanie gustów i upodobań plastycznych
•    integrowanie środowisk uczniowskich i nauczycielskich w pracy twórczej,
•    promowanie utalentowanych nauczycieli
Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach:
-    nauczyciel/ opiekun
-    dziecko/ uczeń
W kategorii dziecko uczeń określono następujące  przedziały wiekowe: 3-6-lat (przedszkole), 6-13-lat (szkoła podstawowa), 13-16-latki (gimnazjum), 16-20 (szkoły ponadgimnazjalne)

Na wernisażu spotkali się zatem  twórcy  początkujący i znani białostoccy artyści plastycy o ustalonym i niekwestionowanym dorobku. Królowały oczywiście Anioły. Pani Beata Wasilewicz zaprezentowała swoje tajemnicze, pełne wrażliwości i niezwykłych barw pastele z Aniołami w roli głównej. Przestrzenne prace laureatów konkursu urzekały prawdziwością, prostotą i różnorodnością wykonania. Warto było również poczytać przesłania, które laureaci dołączyli do anielskich postaci.
Uroczystego otwarcia wystawy dokonała Dyrektor MODM Maria Jolanta Ambrożej oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 82 Anna Sołowiej. W imieniu Prezydenta Białegostoku zebranych przywitała Pani Lucja Orzechowska Z-ca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego.   

Początek strony