"Zrozumieć i pomóc cz. II - indywidualizacja w praktyce – od metody do oceniania”
 
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku w dniu 10 października 2011 r. zorganizowały Konferencję "Zrozumieć i pomóc cz. II - indywidualizacja w praktyce przez metody do oceniania”.
 
Honorowy patronat nad konferencją objęli Podlaski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Białegostoku.
Współorganizatorami konferencji były: Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Przedszkole Samorządowe nr 36 w Białymstoku. Konferencję wsparło Wydawnictwo Nowa Era, Wydawnictwo Harmonia oraz Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju ARKANA w Łodzi.
 
Celem konferencji było doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w aspekcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania został osiągnięty. Nauczycieli mieli możliwość nie tylko teoretycznego poznania metod pracy wykorzystywanych w procesie indywidualizacji, ale również mogli wzbogacić swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach.  Zapoznali się z ideą oceniania kształtującego wspierającego indywidualny proces rozwoju ucznia, a także sposobem jego wykorzystania na lekcji.
W trakcie trwania konferencji była możliwość konsultacji z przedstawicielami Zarządu Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz poznania nowości wydawniczych.
 
Do pobrania materiały z konferencji:

Indywidualizacja w edukacji językowej i matematycznej poprzez gry i zabawy - Zofia Olejniczak, Joanna Wójcicka - ARKANA - Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju w Łodzi
Wykorzystanie metod C.Freineta w indywidualizacji - mgr Iwona Sztabińska, SSP PTO nr 4.
Praca wolna i swobodny wybór materiału - kluczowymi zasadami indywidualnego podejścia do dziecka w pedagogice Marii Montessori" - Ewa Barbara Gutowska, Monika Mariola Kondracka - Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku
Jak oceniać?- czyli ocenianie kształtujące do tablicy - Monika Michaluk, trener Szkół Uczących Się – OK, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa.WNIOSKI Z KONFERENCJ - mgr Elżbieta Babicz, mgr Barbara Jocz
WNIOSKI Z KONFERENCJI - mgr Elżbieta Babicz, mgr Barbara Jocz.
 

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

Początek strony