Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego i parafia św. Kazimierza w Białymstoku zorganizowały w dniu 17 maja 2013 r. I Ekumeniczny Festiwal Piosenki "Moja radością jest Chrystus Zmartwychwstały" pod patronatem J.E Ks.Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.
 
W radosnym spotkaniu  wzięło udział 47 solistów oraz i 10 zespołów z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Występujący przyjechali zarówno z Białegostoku, jak i z terenu całego województwa.
Jury bardzo wysoko oceniło wszystkie występy, podkreślając zaangażowanie uczestników, ich ogromny wkład pracy w przygotowanie występów oraz autentyczną radość ze śpiewu Zmartwychwstałemu Panu.
Festiwal przyniósł wszystkim mnóstwo  wspaniałych przeżyć, występujący wywoływali u słuchaczy zarówno uśmiech, jak i  wzruszenie.

Po  występach dzięki gościnności księdza proboszcza Wojciecha Łazewskiego i księdza Czesława Walentowicza odbył się słodki poczęstunek, a następnie ogłoszenie wyników części konkursowej.

Jury przyznało:
Nagrodę Grand Prix festiwalu i puchar Prezydenta Miasta Białegostoku chórowi  Przedszkola Samorządowego nr 47  "Z uśmiechem" w Białymstoku
I miejsce chórowi ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białystoku
II miejsce ex equo zdobyli: Ania Magnuszewska, Gabrysia Kierdelewicz, Jakub Ciborowski  ze Szkoły Podstawowej nr 37 im. K.Górskiego  w Białymstoku oraz zespół ze Szkoły podstawowej nr 26 im. S.Staszica w Białymstoku
III miejsce chórowi Promyczki z Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku
 
Wyróżnienia zdobyli:
 • Chór Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Bł.Jana Pawła II w Białymstoku (wyróżnienie specjalne- udział w XIV Koncercie Pamięci 17 września)
 • Marlena Ostrowska z Zespołu Szkół Technicznych im. Gen.W.Andersa w Białystoku
 • zespól Iskierki ze Szkoły Podstawowej w Łubinie Kościelnym
 • Małgosia Moszczyńska ze Szkoły podstawowej nr 12 im. Z.Glogera w Białymstoku
 • Klaudia Pudło ze Szkoły Podstawowej w Łubinie Kościelnym
 • Zuzanna Dworakowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach
 • Monika Leśniewska ze Szkoły Podstawowej nr 49 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
 • Karolina Gołaszewska, Gabriela Rynkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
 • Angelika Siemieniuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach
 • Aneta Mazur z Gimnazjum nr 1 im. PPŁK Stanisława Nilskiego- Łapińskiego w Łapach
 • Paulina Grabowska  ze Szkoły Podstawowej nr 37 im. K.Górskiego  w Białymstoku
 • Aleksandra Gosk z Przedszkola Samorządowego nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku
 • Iza Glinojecka z Przedszkola Samorządowego nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku
 • Szymon Wasiljew z  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.
 
Szczególne podziękowania składamy Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu oraz Panu Prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu za objęcie festiwalu honorowym patronatem.
Dziękujemy księdzu proboszczowi Wojciechowi Łazewskiemu za gościnę w Świątyni.
 
Początek strony