W dniach 18 marca i 19 marca 2013 r. odbył się IV KONKURS WIEDZY RODZINIE. W tym roku zaprosiliśmy również młodzież spoza miasta Białegostoku.
Współorganizatorami konkursu byli:
•    na etapie gimnazjalnym – Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku
•    na etapie ponadgimnazjalnym – Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.
Godziny mijają
Jak małe prowincjonalne stacje.
Przez palce przecieka coś,
Czego nie można powstrzymać...
Starość, cóż to takiego?
Antoine de Saint Exupery

Tematem przewodnim konkursu była problematyka związana z różnymi aspektami starości jako ważnego etapu życia w rodzinie. Celem zaś - edukacja młodzieży w zakresie empatii wobec ludzi starych i komunikacji międzypokoleniowej, uświadamianie roli seniorów w nauczaniu i wychowaniu młodego pokolenia, kształtowanie postaw wobec wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz umiejętności rozmawiania o śmierci i przemijaniu.
 
Honorowy patronat nad konkursem objął Podlaski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Białegostoku.
 
Na etapie wojewódzkim udział w konkursie wzięło 34 uczniów gimnazjum i 23 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy wykazali się bogatą wiedzą, zaś ich opiekunowie dużym zaangażowaniem w przygotowanie uczniów i pracę Komisji Konkursowej. 18 marca młodzież i opiekunowie mieli okazje wzięcia udziału w warsztatach filmowych promujących wartość życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. 19 marca Konkurs uświetnił spektakl teatralny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku przygotowany przez panią Kamillę, Katarzynę Gaińską.
 
Laureaci konkursu:
Etap gimnazjalny:
I miejsce- Julia Malinowska – opiekun Bożena Stepaniuk
II miejsce- Filip Jan Wider – opiekun Edyta Klimuszko
III miejsce- Patrycja Leciewicz – opiekun Bożena Stepaniuk
Etap ponadgimnazjalny:
I miejsce – Mateusz Walisiewicz – opiekun Ewa Chwaszczewska
II miejsce- Jarosław Młynarczyk – opiekun Edyta Turel
III miejsce- Karolina Charkiewicz -  opiekun Walentyna Leszczyńska
Do finału zakwalifikowali się również:
Karolina Malinowska (IV miejsce) – opiekun Monika Żochowska – etap gimnazjum
Urszula Bajda (IV miejsce) – opiekun Helena Sajewicz – etap ponadgimnazjalny

Nagrodzone osoby to uczniowie szkół:
Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku, Gimnazjum w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku,
IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
Sponsorami nagród byli:
Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wydawnictwo Rubikon.

Konkurs był okazją do zatrzymania się i podjęcia zadumy na temat starości, czego wynikiem są zebrane przemyślenia i refleksje młodzieży stanowiące odpowiedź na jedno z pytań konkursowych, które zamieszczamy poniżej.
Refleksje młodzieży
… Film Marcela Łozińskiego pt. : „Wszystko może się przytrafić” wywarł na mnie ogromne wrażenie (…) uwrażliwia młodych ludzi na proces starzenia się, budzi pozytywne emocje i łamie stereotypy na temat ludzi starych. Nie są to wcale nudne osoby, którym trzeba tylko ustępować miejsca w autobusie, ale można się z nimi zaprzyjaźnić, a przyjaźń ta będzie wartościowa i trwała…


…Człowiek starszy często pozostaje zamknięty w sobie, jednak gdy się przed nami otworzy, widzimy wspaniałą skarbnicę wiedzy i doświadczeń życiowych, które pragnie przekazać…
 
…Ciągle chcą się uczyć, tym razem od młodego pokolenia, np. pewien pan w filmie z dozą ciekawości przyjął wiadomość, że to, co widzi, to nie rower tylko hulajnoga…
 
… Nie możemy starszych ludzi traktować jak pionki, które już się wykazały, którym już dziękujemy; należy im się szacunek za to, co w życiu robiły lub próbowały robić…
 
… Dobrym pomysłem jest przyjaźń ze starszą osobą…
 
.. Starsi ludzie starali się pokazać chłopcu, że decyzje, które podejmuje, rzutują na starość…
 
.. Starsi ludzie potrafią zachować zdrowy dystans do tego, co ich spotyka i do samych siebie…
 
… Starsi ludzie potrafią bardziej cieszyć się życiem, żyją ze świadomością, ze zostało im już niewiele czasu i wykorzystują życie i czas jak tylko mogą…
 
… Film bardzo dobrze pokazuje, że starość jest czasem równowagi, spokoju i stabilizacji…
 
…Ludzie starsi są nam bardzo potrzebni(…) my, młodzi często postrzegamy starsze pokolenia jako ludzi zacofanych nietolerancyjnych i wiecznie czepiających się; tylko nieliczni z nas potrafią pomyśleć o tym, że ci ludzie mają już za sobą prawie całe życie i na niektóre sprawy patrzą z innej perspektywy (…) celem nas, młodych ludzi, powinno być dążenie do nawiązania dialogu międzypokoleniowego, to przyniesie wiele korzyści i nam ,i ludziom starszym, którymi w przyszłości sami też będziemy…

Serdecznie dziękujemy za udział  w IV  Konkursie Wiedzy o Rodzinie!
Organizatorzy
 
Galeria zdjęć
 
Początek strony