Konkurs "Sing a Song"

Dnia 22 lutego 2013 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku odbył się II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing a Song” organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski, Centrum Zasobów Dydaktycznych Jezyka Angielskiego przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Konkurs skierowany był do uczniów białostockich szkół podstawowych, klas IV – VI. Celem konkursu było umożliwienie dzieciom prezentacji swoich umiejętności wokalnych i językowych (znajomość języka angielskiego) oraz konfrontacji osiągnięć z innymi śpiewającymi uczniami.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem: udział w konkursie wzięli uczniowie  z białostockich szkół: SP 1,SP 5 SP 6, SP 8, SP 12, SP 16, SP 37, SP 43, SP 50, SP 52, MDK, SP W Turośni Kościelnej, NSP CiM oraz Zespołu Szkół PTO SSP 4.
 
W jury konkursu zasiedli:
Pan Wiesław Mikš – współpracujący z MDK instruktor muzyki o wieloletnim stażu pracy, posiadający doświadczenie estradowe, kompozytorskie;
Pani Magdalena Kiszko-Dojlidko – wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie Wydz. Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, założycielka i aktorka Teatru Okno współpracująca z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku oraz z BTL;
Pani Justyna Oliferuk -nauczyciel języka angielskiego (MDK w Białymstoku);
Pani Karolina Zaborowska – nauczyciel języka angielskiego (MODM w Białymstoku).

Laureatami II Międzyszkolnego Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing a Song” zostali:
W kategorii SOLISTA:
I miejsce: Kamila Wojtkielewicz, uczennica Zespołu Szkół PTO, Społecznej Szkoły Podstawowej 4,  przygotowana przez p. Jolantę Gwiazdowską.
II miejsce: Katarzyna Marczuk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 16, przygotowana przez p. Justynę Czerepską.
III miejsce: Julia Kuzyka, uczennica Szkoły  Podstawowej nr 16, przygotowana przez p. Justynę Czerepską.

W kategorii ZESPOŁY:
I miejsce: Joanna Teszner, Milena Tarmosiuk, Julia Topór, Michał Malesiński, Wojciech Wojtkowski, Andrzej Zamora, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6, przygotowani przez p. Dorotę Skorupską i p. Katarzynę Szachowicz.
II miejsce: Alicja Satuła, Agata Satuła, Aleksandra Bielska, Aleksandra Sokołowska, Hanna Kowalewska, uczennice Szkoły Podstawowej nr 12, przygotowane przez p. Krzysztofa Mioduszewskiego.
III miejsce: Alicja Jerominek, Gabriela Perkowska, uczennice Szkoły Podstawowej nr 50, przygotowane przez p. Małgorzatę Szpakowską

Ponadto jury konkursu przyznało cztery wyróżnienia:
Oliwia Jankowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 43, przygotowanej przez p. Annę Hapunik.
Aleksandra Romaniuk, uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej Św. Św. Cyryla i Metodego, przygotowanej przez p. Urszulę Marciniak-Bagińską.
Oliwia Ignatowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 37, przygotowanej przez p. Joannę Sawicką.
Katarzyna Strycharska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 8, przygotowanej przez p. Urszulę Dziemian

Dziękujemy także sponsorom konkursu: Pani Dyrektor SP 50 Teresie Halinie Duniewskiej, Pani Nadii Głowaczyk z Wydawnictwa Macmillan oraz Pani Izabeli Popławskiej prezentującej Wydawnictwo Nowa Era.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz zwycięzcom i wyróżnionym. Zapraszamy do wspólnej zabawy w przyszłym roku szkolnym 2013 / 2014.

 
Organizatorzy konkursu:
Ewa Prokopowicz
Urszula Marciniak-Bagińska
Magdalena Koniuch
 
Początek strony