21 lutego 2013 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyła się konferencja "Uczeń zdolny i potrzebujący specjalnego wsparcia" prowadzona przez doradcę metodycznego, Kamillę Przychodzień. Celem spotkania było wyczulenie pedagogów na potrzebę indywidualizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami o specjalnych potrzebach oraz przedstawienie kierunków rozwoju nowoczesnej edukacji, skierowanej na odkrywanie talentu każdego dziecka.

W trakcie konferencji uczestnicy poznali sposoby indywidualizacji poprzez wieloaspektową diagnozę sytuacji ucznia i jego możliwości edukacyjnych oraz indywidualizację celów, strategii uczenia się, metod i form pracy, treści programowych (prezentacja 1)

Następnie doradca MODM, p. Elżbieta Babicz przedstawiła kierunki systemowego planowania pracy z uczniem zdolnym w oparciu o publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji (prezentacja 2).

Swoimi praktycznymi pomysłami na pracę z uczniami o specyficznych potrzebach podzieliły się p. Monika Markowska, Katarzyna Żukowska- Suchocka, Bożena Ewa Teleszewska, Elżbieta Janikowska oraz Jagoda Kułak. Spotkanie urozmaiciła prezentacja młodych talentów: Anny Szutkiewicz oraz Kamili Szymczyk z PG nr w Białymstoku.

Najważniejsze wnioski z konferencji:

  1. Każdy uczeń jest zdolny, a zadaniem nauczyciela jest wydobyć jego talent, nie tylko w dziedzinie akademickiej wiedzy. Nauczyciel powinien każde dziecko przygotować do samodzielnego życia w społeczeństwie i pamiętać, że nie każde zostanie profesorem, ale każde powinno być wyposażone w wiarę w siebie i znajomość swoich talentów.
  2. Podstawą do indywidualizacji jest dobre rozpoznanie możliwości i strategii uczenia się.
  3. Za edukację odpowiedzialny jest na równi nauczyciel- mentor, jak uczeń, który opanował strategie uczenia się i ponosi za siebie odpowiedzialność.
  4. Nowoczesna szkoła opierać się będzie na nauczycielach- mentorach i coachach, a uczniowie będą stanowić zespół pracujący na realizację wspólnych celów
 
Zapraszamy państwa do zapoznania się z materiałami z konferencji.
 
 
Początek strony