Dnia 23 października, o godzinie 13:00, w Muzeum Podlaskim w Białymstoku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego oraz ZSO nr 10 w Białymstoku zorganizowały uroczyste podsumowanie organizowanego pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Białegostoku
II Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Polak- to brzmi dumnie”
.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia licznie przybyłym z całego świata laureatom konkursu.


Całość uświetnił występem Chór Zespołu Szkól Muzycznych pod dyrekcją Moniki Bierć oraz Dyrektor Muzeum Podlaskiego - Pan Andrzej Lechowski, który zaprezentował gawędę „Polak- to brzmi dumnie”.

Uroczystość połączono również z wręczeniem nagród w organizowanym pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Białegostoku przez MODM Białystok i Szkołę Podstawową nr 15 II Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Nauczycieli.

 
GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM I WYRÓŻNIONYM
 
Sprawozdanie z I Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Polak- to brzmi dumnie”
Dnia 23 października  2012 r. zakończył się uroczystą galą II Międzynarodowy Konkurs Literacko- Plastyczny  dla dzieci i młodzieży od 6 do 19 lat „Polak- to brzmi dumnie”. Konkurs objęty został Patronatem Ministra Edukacji narodowej, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.
W skład jury wchodziły osoby zajmujące się na co dzień kulturą i sztuką- artyści, nauczyciele, wykładowcy, przedstawiciele palcówek kulturalnych (Muzeum Historyczne, Galeria im.Ślendzińskich, Galeria Arsenał, Młodzieżowy Dom Kultury, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury).
Na konkurs nadeszło  1678 prac literackich i plastycznych z całego świata z całego świata:  Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Czech, Węgier, Niemiec, Belgii, Francji, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, USA, Kanady, Argentyny, Nowej  Zelandii, Hiszpanii, Grecji. Niemal połowa prac pochodziła zza granicy. 
W czerwcu 2012 r. jury w składzie:  Joanna Januszkiewicz, Ewa Zając,Lila Wyszkowska, Lidia  Dobosz, Iwona Suchocka, Zbigniew Świdziński, Janusz Taranienko, Dorota Rutkowska ,Katarzyna Polak, Elżbieta Babicz, postanowiło nagrodzić i wyróżnić 194 osoby w dwunastu kategoriach (prace literackie i plastyczne w zależności od wieku uczestników). Lista laureatów została opublikowana  stronie www.modm.bialystok.pl.
23 października 2012 r. laureaci z całej Polski i zza granicy wraz z rodzicami i opiekunami przybyli    na  uroczystą galę  podsumowującą konkurs. Spotkanie odbyło się w Muzeum Podlaskim (Ratusz Miejski). W jednej z sal muzealnych zorganizowano wystawę wybranych prac plastycznych laureatów.
Zebranych gości powitali organizatorzy: p. dyrektor Maria Jolanta Ambrożej (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego) i p. dyrektor Barbara Stankiewicz (Publiczne Gimnazjum im. bł. ks. M. Sopoćki  nr 16 w Białymstoku). Następnie odczytano list p.Joanny Fabisiak, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz list p.Teresy Uzarowicz, Kierowniczki Szkoły Polskiej w Buenos Aires.
Uroczystość uświetnił występ solistów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego w Białymstoku  pod kierunkiem p. Przemysława Kumera oraz gawęda, wygłoszona przez dyrektora Muzeum Podlaskiego, p. Andrzeja Lechowskiego.
Nagrody dla laureatów i wyróżnionych ufundowali:  Urząd Miejski w Białymstoku, Fundacja Dziecięcych Uśmiechów Banku Zachodniego WBK, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Rady Ministrów, Donald Tusk, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Nagrodzeni  otrzymali sprzęt elektroniczny, zestawy sprzętu muzycznego, instrumenty muzyczne, książki, pamiątki z Polski i Podlasia oraz  drobne upominki. Spotkanie zakończyło się wspólnym zwiedzaniem Białegostoku.
 
Początek strony