Dnia 28 września 2012r., w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia powierzeń na kolejne lata doradcom metodycznym miasta Białegostoku. Uroczystość prowadzili: pan Wojciech Janowicz - Dyrektor Departamentu Edukacji oraz pani Lucja Orzechowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji.

Początek strony