55 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbył się w dniach 16-20 września 2012r. w Białymstoku. Podczas tego zjazdu doradca metodyczny chemii Izabela Popławska została wyróżniona prestiżowym medalem imienia Zofii Matysikowej za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzacje wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej. Takie wyróżnienie otrzymało 10 nauczycieli-dydaktyków z całej Polski. Ponadto pani Izabela Popławska podczas tego zjazdu w sekcji dydaktyki wygłosiła wykład na temat: „Nowej roli ucznia w procesie nauczania”, który się cieszył dużym zainteresowaniem.
Szczegółowe informacje na ten temat oraz lista wyróżnionych znajdzie się w czasopismach : Chemia w szkole i Orbital.

Początek strony