20 września 2013r. na terenie Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja "Wczesna interwencja szansą na optymalny rozwój" mająca na celu popularyzację znaczenia istoty wczesnej interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji.

 
 Konferencję zorganizowały we współpracy:
 Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Człowieka ABIRE
 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
 Przedszkole Samorządowe nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku
 Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

 

Początek strony