Konferencja „Diagnoza rynku pracy i sposoby aktywizacji absolwentów szkół i osób bezrobotnych”

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego zorganizował 12 czerwca 2014 konferencję „Diagnoza rynku pracy i sposoby aktywizacji absolwentów i osób bezrobotnych”, w ramach projektu „Re-engagement of Vulnerable Adults with Europe”. Konferencja odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. Na konferencji wystąpili:

  • pan Jarosław Sadowski, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 
  • pani Regina Miedziałowska, kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • pani Barbara Gołubowska, nauczyciel Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
  • pani Lucyna Brajer, doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Uczestniczący w konferencji nauczyciele, doradcy zawodowi i osoby zawodowo zajmujące się problemem bezrobocia zapoznały się szczegółowo z obecną sytuacją na podlaskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji absolwentów białostockich szkół.  Zaprezentowane zostały również sposoby i metody skierowane na zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy stosowane przez białostockie szkoły i instytucje edukacyjne, na przykładzie Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego i Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych.

 MATERIAŁY Z KONFERENCJI:

 Prezentacja "Białostocki rynek pracy a aktywizacja absolwentów"
- Jarosław Sadowski, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 

Prezentacja "Doradztwo edukacyjno-zawodowe wsparciem młodzieży białostockich szkół w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z wejściem na rynek pracy”
-  Regina Miedziałowska, kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 

 
 

Prezentacja "Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych"
- Barbara Gołubowska, nauczyciel Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

 

- prezentacja do pobrania (pdf) -

 

Prezentacja "Rola nauczyciela w aktywizacji zawodowej uczniów"
- Lucyna Brajer, doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

 

 
 
GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI:

 

Początek strony