Dnia 30 sierpnia 2016 r odbyła się zorganizowana przez MODM  konferencja rozpoczynająca kolejny  rok szkolny nauczycieli wychowania przedszkolnego.  Konferencję otworzyła dyrektor MODM  Maria Jolanta Ambrożej kierując do nauczycieli życzenia pomyślności w nowym roku szkolnym, w którym MODM będzie jak dotąd dbał o potrzeby edukacyjne nauczycieli poprzez swoją nową ofertę szkoleniową. Doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Barbara Kędzia i Iwonna Zaborowska przedstawiły podstawowe kierunki   realizacji polityki oświatowej zdefiniowane przez MEN na rok szkolny 2016/2017 oraz wskazały na działania kierunkowe Prezydenta miasta Białegostoku.

Wręczono również podziękowania nauczycielom współpracującym z MODM w roku szkolnym 2015/16 w zakresie dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi.

Temat  konferencji  atrakcyjny i na czasie zgromadził  266 nauczycieli. Wykład na temat „Naturalne strategie uczenia się dzieci jako wyznacznik aktualizacji podstawy programowej i programów” wygłosiła zaproszona na Konferencję dr Dorota Dziamska z Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, pedagog, autorka koncepcji „Edukacja przez ruch”, ekspert  MEN oraz Stowarzyszenia Praw Rodziców, współautorka  nowej koncepcji Podstawy programowej  wychowania przedszkolnego.

Konferencja odbyła się w gościnnych murach Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku przy ul Świętojańskiej 1. Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Kazimierzowi Wróblewskiemu  i pracownikom  za przyjęcie oraz życzliwą pomoc organizacyjną.

Początek strony