20 kwietnia 2016r. w auli Euroregionalnego Centrum Farmacji przy ul. Mickiewicza 2D odbyła się konferencja profilaktyczna JAK ŻYWIENIE MOŻE POPRAWIĆ FUNKCJONOWANIE UCZNIA W SZKOLE .

Konfrencja została zorganizowana przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Jacka Niklińskiego (we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Bursą szkolną).

Na konferencji obecnych było blisko 300 osób: dyrektorów, intendentów, pedagogów i psychologów, nauczycieli i wychowawców, dietetyków, pracowników służby zdrowia, rodziców, studentów UMB oraz innych osób zainteresowanych tematem.

Konferencję rozpoczęła dyrektor Depatramentu Edukacji w Białymstoku - Pani Lucja Orzechowska, która przedstawiła cele spotkania oraz wyniki ankiety skierowanej do rodziców uczniów publicznych szkół i przedszkoli miasta Białegostoku na temat obiadów spożywanych przez dzieci w szkołach oraz specjalnych potrzeb w tym zakresie.

Następnie, podczas trwającej blisko 3 godziny konferencji, uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

 1. Żywienie a sprawność umysłowa dzieci
  dr hab. Maria H. Borawska z Zakładu Bromatologii UMB przedstawiła niezwykle istotne informacje dotyczące właściwego żywienia dzieci i młodzieży w okresie ich intensywnego rozwoju fizycznego i umysłowego. Między innymi pokazała, jakie pokarmy wspomagają pracę mózgu i jakie ją blokują.
 2. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieżyanoreksja i bulimia
  Elżbieta Maciorkowska z Zakładu Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego UMB omówiła dwie coraz częściej występujące, bardzo trudne do wyleczenia choroby związane z zaburzeniem odżywiania. Zwróciła szczególną uwagę na okoliczności, które sprzyjają rozwojowi tych chorób i ważną rolę środowiska, które może pomóc we wczesnym zdiagnozowaniu ryzyka wystąpienia choroby.
 3. Dziecko o specjalnych potrzebach żywieniowych w szkole
  Dr n.med. Katarzyna Kondej – Muszyńska z Kliniki Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku omówiła specyficzne potrzeby dzieci z chorobami przewlekłymi , nietolerancjami pokarmowymi, alergiami, cukrzycą i celiakią. Zwróciła uwagę nie tylko na potrzeby żywieniowe dzieci, które spędzają w szkołach i przedszkolach wiele godzin każdego dnia przez wiele lat, ale również na problemy emocjonalne i społeczne tych uczniów .
 4. Żywność i żywienie w szkole w świetle nowych przepisów
  Dr n. farm. Sylwia K. Naliwajko z Zakładu Bromatologii UMB omówiła szczegółowo Rozporządzenie obowiązujące od 1.09.2016 r., dotyczące zdrowego żywienia w szkołach i przedszkolach. Pokazała, jak ważne będą skutki tej zmiany dla zdrowia obecnych dzieci, gdy będą już dorosłymi ludźmi.


Po wykładach odbyła się ożywiona dyskusja z udziałem wielu osób , które pozostały na sali . Głos zabrali lekarze, nauczyciele, dietetycy, dyrektorzy kilku przedszkoli i rodzice. Zwrócili uwagę na wiele poruszanych aspektów, proponowali rozwiązania i podawali dobre praktyki, sygnalizowali kolejne problemy do pokonania.
Prowadząca konfrencję zapowiedziała kontynuację podjętych tematów oraz znalezienie i wprowadzenie takich rozwiązań, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby żywieniowe najmłodszych mieszkańców Białegostoku.

Potwierdzenia uczestnictwa oraz materiały pokonfrencyjne są dostępne dla uczestników konferencji na platformie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego: http://ipo.modm.bialystok.pl .

Początek strony