W dn. 24.05.2016r. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku, miała miejsce konferencja  „Edukacja w Polsce od Chrztu Mieszka I do teraźniejszości” zorganizowana przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Konferencję poprzedziła msza święta, celebrowana w Archikatedrze Białostockiej przez JE Księdza Arcybiskupa prof. dra hab. Edwarda Ozorowskiego, Metropolitę Białostockiego.

Spotkanie w Centrum otworzyły dwa występy: Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III LO im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku pod kierunkiem pani prof. Anny Olszewskiej oraz Zespołu Muzyki Dawnej „Ars Decorum” przy Domu Kultury „Śródmieście” pod kierunkiem pani Joanny Mytnik, wprowadzając gości w atmosferę wydarzenia.

Następnie Pani Maria Jolanta Ambrożej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, oraz ks. dr Bogdan Skłodowski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, powitali licznie zgromadzonych gości.

Po powitaniu głos zabrali: JE Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki oraz Pani Lucja Orzechowska, Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, podkreślając wagę wydarzenia, jakim był Chrzest Mieszka I dla Polski i jej szkolnictwa.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych prelegentów:

„Drogi przenikania chrześcijańskiej kultury europejskiej na ziemie piastowskie czyli o następstwach chrztu Mieszka I raz jeszcze”

1.    ks. dr Tadeusz Kasabuła (Uniwersytet w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku):
„Drogi przenikania chrześcijańskiej kultury europejskiej na ziemie piastowskie czyli o następstwach chrztu Mieszka I raz jeszcze”
2.    dr hab. Jacek Chachaj (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II):
 „Rozwój szkolnictwa w Polsce w średniowieczu”
3.    ks. dr Andrzej Paweł Bieś SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie):
„Rola zakonu jezuitów w dziejach edukacji polskiej

Podsumowaniem wystąpień był niezwykle ciekawy panel dyskusyjny „Edukacja w Polsce od Chrztu Mieszka I do teraźniejszości”, prowadzony przez Pana Marka Dawidziuka.

Na zakończenie konferencji, na ręce ks. dra Tadeusza Kasabuły, Dyrektora Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, zostały przekazane ozdobne listy obecności z papieru czerpanego, podpisane przez uczestników spotkania oraz długopis – gęsie pióro, którym się podpisywali.

Konferencję objęli Honorowymi Patronatami:

JE Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki;

Prezydent Miasta Białegostoku; Podlaski Kurator Oświaty; Rektor Uniwersytetu w Białymstoku; Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku; Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie.

Patronat medialny sprawowali:

TVP3 Białystok, Kurier Poranny, Radioi, Miesięcznik „Drogi Miłosierdzia”, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku.

Początek strony