Zrozumieć i pomóc cz. IV indywidualizacja w praktyce  –  Tutoring rodzinny i szkolny szansą na rozwój ucznia

10.10.2014 r. odbyła się  konferencja zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 7 im. H. Kołłątaja i Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
W spotkaniu wzięło udział 70 osób. Byli to dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy głównie szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych miasta Białegostoku oraz zainteresowani rodzice. Kilku uczestników przybyło spoza naszego miasta, a nawet województwa.

Cele konferencji: doskonalenie pracy szkoły w aspekcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania oraz przygotowanie nauczycieli do celów wynikających z nowej podstawy programowej, zostały osiągnięte. Uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia podmiotowych relacji z dzieckiem, budowania motywacji do uczenia się i wiary w siebie w oparciu o mocne strony ucznia.
Podczas konferencji zostały wygłoszone wykłady prezentujące idę tutoringu, stanowiącego inspirację do poszukiwania nowych, twórczych i efektywnych rozwiązań w procesie wspierania indywidualnego rozwoju dziecka oraz sposoby wykorzystania wolontariatu tutorskiego w białostockich szkołach.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach. Jeden z nich prowadziła pani Joanna Kwiatkowska z Instytutu Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu, która zaprezentowała możliwości wykorzystania metody tutoringu w ramach pracy wychowawczej w szkole.

Drugi warsztat, prowadzony przez przedstawicieli Akademii Przyszłości w Białymstoku - Joannę Dudko i Rafała Gudela, dotyczył wolontariatu tutorskiego. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w sytuacjach, z którymi radzą sobie w swojej pracy tutorzy.

Spotkanie uświetniła część artystyczna przygotowana przez dzieci pod kierunkiem nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 7. W trakcie trwania konferencji uczestnicy mieli możliwość poznania nowości oferowanych przez Wydawnictwo Kompendium.

Wnioski z konferencji "Zrozumieć i pomóc cz. IV - indywidualizacja w praktyce  –  Tutoring rodzinny i szkolny szansą na rozwój ucznia”   10.10.2012r.

  • Cele konferencji zostały osiągnięte.
  • Prezentowane propozycje praktycznego zastosowania metody tutoringu w systemie wychowawczym szkoły okazały się przydatne.
  • Możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych i ćwiczeniach dotyczących pracy tutorskiej – dobre praktyki Instytutu Tutoringu Szkolnego i programu „Akademii Przyszłości” okazała się potrzebnym dopełnienie wykładów.
  • Uczestnicy wyrażali chęć wykorzystania przedstawionych informacji i poznanej metody w swojej pracy pedagogicznej.
  • Niektórzy uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w szkoleniu nadającym uprawnienia tutora. Widzą potrzebę wdrażania metody tutoringu  w swoich placówkach, a jednocześnie dostrzegają trudności związane z finansowaniem tego typu przedsięwzięć.
  • Uczestnicy wskazali celowość kontynuowania dobrej praktyki organizowania konferencji i podejmowania w kolejnych latach tematu „Zrozumieć i pomóc”.

Doradcy metodyczni wychowania, profilaktyki i wychowania do życia w rodzinie:
Elżbieta Babicz, Barbara Jocz

WARSZTATY Z TUTORINGU:
W dniu 10.10.2014 roku odbyły się warsztaty z Tutoringu, które z ramienia Akademii Przyszłości w Białymstoku przeprowadzili Joanna Dudko i Rafał Gudel. Warsztaty miały charakter praktyczny. Dzięki nim uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w sytuacjach, z którymi radzą sobie w swojej pracy tutorzy.
Pierwsze zadanie polegało na przewróceniu prześcieradła na drugą stronę bez użycia rąk oraz bez schodzenia z niego. Uczestnicy mogli użyć tylko nóg, które znajdowały się na prześcieradle. Dla utrudnienia zadania prześcieradło zostało złożone na mniejszy kawałek i uczestnicy mieli mniej pola do manewru. Zadanie było dość trudne i wymagało współpracy uczestników, która pojawiła się dopiero przy drugiej próbie. Pomimo początkowych problemów, udało się wspólnymi siłami przewrócić prześcieradło na drugą stronę. Celem zadania było pokazanie, że dobra komunikacja i współpraca pozwala osiągnąć sukces.
Kolejnym zadaniem było wypisanie jak największej ilości skojarzeń do słowa „kosz na śmieci”. Zadanie wydawało się bardzo proste, ale i tutaj prowadzący skomplikowali zadanie dla dwóch wyznaczonych osób. Komplikacja polegała na tym, że jedna osoba była chwalona i motywowana za każde wypisane skojarzenie. Natomiast druga była demotywowana i ganiona za każde skojarzenie. W tym zadaniu chodziło o pokazanie jak duże znaczenie w realizacji celu ma pozytywna i zrównoważona motywacja w życiu.

Ostatnie zadnie pozwalało na uruchomienie pokładów kreatywności w ciągu 10 minut. Podzielono uczestników na dwie grupy. Pierwsza z nich miała za zadanie przedstawić łatwy sposób na zapamiętanie tabliczki mnożenia, a druga zaprezentować przyjemny sposób na zapamiętanie zasad ortograficznych. Do dyspozycji uczestnicy mieli papier, markery, karteczki samoprzylepne, plastikowe nakrętki, wykałaczki, guziki oraz wiele innych akcesoriów. Bardzo szybko powstały gotowe rozwiązania, które zostały przedstawione w kreatywny sposób. Jaki? Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

 
Materiały z konferencji:

Program konferencji Zrozumieć i pomóc cz. IV

Joanna Kwiatkowska – Wprowadzenie do tutoringu szkolnego

Akademia przyszłości – program Stowarzyszenia Wiosna


GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

Początek strony