W dniach 9 – 10.09.2014 mieliśmy przyjemność gościć partnerów w ramach projektu “Re-engagement of Vulnerable Adults with Europe”.

"Re-Engagement of Vulnerable Adults with Europe”  to projekt prowadzony przez sześć europejskich organizacji, które łączy jeden cel: umożliwić osobom dorosłym zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym podjęcie zatrudnienia bądź kontynuację nauki. Założeniem projektu jest pomoc określonej grupie ludzi, którzy potrzebują umiejętności, wiedzy i wsparcia organizacji partnerskich projektu. Partnerzy pracują razem przez dwa lata, podczas których łączą swoją wiedzę i doświadczenie aby szukać optymalnych rozwiązań  problemu wykluczenia dorosłych.

W wizycie wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich projektu:

  • Itinéraire International, Francja
  • People & Process Ltd, Irlandia
  • CEPA Oviedo El Fontán, Hiszpania
  • Community Cohesion Limited, Wielka Brytania
  • ASA S.r.l – Włochy

Pierwszego dnia wizyty goście wysłuchali prezentacji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego na temat naszego miasta i regionu, systemu edukacji (ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego i sektora edukacji dorosłych), oraz działań naszej instytucji.
 
Następnie uczestnicy wizyty udali się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, gdzie zapoznali się z sytuacją bezrobotnych (szczególnie młodych absolwentów szkół i uczelni) oraz z działaniami podejmowanymi przez urząd w naszym województwie. Goście odwiedzili również Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działające w ramach WUP. Uczestnicy wizyty znaleźli wiele podobieństw między sytuacją w ich krajach a naszym regionem, mieli również okazję wymienić spostrzeżenia na temat różnych rozwiązań stosowanych w krajach europejskich, porównać podejścia do problemu i doświadczenia w walce z bezrobociem.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Stowarzyszeniu Europartner AKIE. Uczestnicy zapoznali się działalnością stowarzyszenia oraz działającego w jego ramach Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Duże zainteresowanie wzbudziła działalność Spółdzielni Socjalnych wspieranych przez ośrodek. Goście dyskutowali o działalności podmiotów ekonomii społecznej i sytuacji organizacji pozarządowych. Dostrzegli też duży potencjał do nawiązania współpracy i pole do nowych działań w przyszłości.
 
Drugi dzień wizyty poświęcony był na warsztaty, pracę nad projektem i wymianę doświadczeń.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego serdecznie dziękuje Panu Jarosławowi Sadowskiemu, Wicedyrektorowi ds. Rynku Pracy WUP oraz pracownikom WUP, Panu Pawłowi Backielowi, Wiceprezesowi Zarządu Stowarzyszenia Europartner, Panu Szczepanowi Bukłaho oraz pracownikom Stowarzyszenia Europartner za współpracę i pomoc w realizacji wizyty.

 

Początek strony