Dnia 11 października  2014r. miała miejsce konferencja „Pytaj, badaj, wnioskuj” zorganizowana we współpracy z Akademią Uczniowską CEO z Warszawy. W konferencji uczestniczyło 150 nauczycieli z Podlasia.
Trenerzy AU przygotowali modelowe zajęcia z użyciem dobrych praktyk i elementami eksperymentowania dla grup przedmiotowych – dla matematyków, fizyków i chemików oraz biologów. Pokazały nauczycielom jak poprowadzić uczniów ścieżką poznania naukowego, by sprawić, żeby skuteczniej i lepiej przyswajali prezentowany na zajęciach materiał i żeby lekcja była pełniejsza i ciekawsza.

Propozycje zajęć i lekcje poprowadzone przez trenerów na pewno mogą stać się dla nauczycieli inspiracją do tworzenia własnych scenariuszy, a wyniesiona z zajęć przedmiotowych atmosfera przyjaznej współpracy i współtworzenia lekcji wraz z uczniami być może otworzy drogę ku innym metodom wdrażania programu przedmiotów ścisłych.

 

Początek strony