O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Scenariusz zajęć edukacyjnych w grupie sześciolatków.

Opracowała: Bożena Borowik - Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku

 

Temat zajęć: Zapoznanie z literą „W,w” drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu „waga”.

Cele zajęć: dziecko:

 • układa zdania do ilustracji;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej nazw przedmiotów, imion i nazwisk;
 • układa schemat wyrazu z białych, czerwonych i niebieskich kartoników oraz z rozsypanki literowej;
 • rozpoznaje i nazywa nowo poznaną literę w,W drukowaną i wyszukuje ją spośród innych liter i w wyrazach;
 • czyta sylaby i wyrazy z nowo poznaną literą;
 • pisze litry w i W po śladzie, na kaszy i układa je z kasztanów;
 • porusza się rytmicznie przy muzyce;
 • współpracuje z kolegą w czasie zabawy i pracy;
 • pracuje samodzielnie;
 • doprowadza pracę do końca;
 • dokonuje samooceny własnej pracy.

Metody:

 • czynne – zadań stawianych do wykonania;
 • słowne - rozmowa, objaśnienia;
 • oglądowe – pokaz, obserwacje;
 • pracy we współpracy - Quiz, quiz trade.

Środki dydaktyczne: ilustracja do wprowadzania nowej litery, obrazki do analizy słuchowej (do wyświetlania na dużym ekranie), alfabet obrazkowy, rozsypanki literowe i kolorowe kartoniki z pakietu „Zabawy z porami roku – nowe” (wycinanka) dla każdego dziecka i rozsypanka literowa z poznanymi literami do zabawy dydaktycznej „Jaką mam literę?, rozsypanka obrazkowo- sylabowo -wyrazowa do zabawy „Co mam na obrazku?, ilustracje kwiatów i ptaków z podpisami, karty pracy s. 1,40, 41 z ćwiczeń „Zabawy z literami”, magnetofon, komputer,
projektor, ekran, kredki, tacki z kaszą manną, kasztany, naklejki samoprzylepne.

1. Powitanie – pląs ze śpiewem „Wszyscy są witam was”.

2. Układanie zdań do ilustracji przedstawiającej osoby i przedmioty- w ich nazwach jest głoska „w”, której znak graficzny (litera „w”) będzie wprowadzany.

3. Wyeksponowanie przez nauczyciela słowa-wyrazu podstawowego „waga” oraz ilustracji wagi, która jest desygnatem tego słowa-wyrazu.

4. Analiza i synteza słuchowa słowa-wyrazu podstawowego „waga”

 • wypowiadanie całego słowa-wyrazu,
 • wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab,
 • podział słowa-wyrazu na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek,
 • określenie położenia głoski „w” w słowie-wyrazie „waga”,
 • podawanie przykładowych słów-wyrazów z głoską „w” w nagłosie,
 • wyszukiwanie głoski „w”w pokazanych obrazkach (nauczyciel nazywa przedmioty, rośliny i zwierzęta znajdujące się na obrazkach, a dzieci klaszczą w momencie gdy usłyszą głoskę „w”),
 • wyszukiwanie głoski „w” w swoim imieniu i nazwisku.

5. Analiza i synteza wzrokowa słowa-wyrazu podstawowego „waga”
(na tablicy umieszczony jest obrazek przedstawiający wagę).

 • podział słowa-wyrazu „waga” na sylaby i ułożenie dwóch białych kartoników (nauczyciel układa na tablicy, a dzieci na dywanie z wykorzystaniem rozsypanki literowej),
 • podział słowa-wyrazu „waga” na głoski i ułożenie czterech białych cegiełek przez nauczyciela i dzieci,
 • podział słowa-wyrazu „waga” na spółgłoski i samogłoski (ułożenie przez nauczyciela i dzieci czerwonych i niebieskich cegiełek -czerwone oznaczają samogłoski, a niebieskie spółgłoski)
 • zastąpienie kartoników znanymi wcześniej wprowadzonymi literami,
 • wskazanie miejsca nowej litery

6. Demonstracja nowej litery małej i wielkiej drukowanej

 • wstawienie kartonika z literą „w” do modelu wyrazu „waga” (dzieci wykonują to samo),
 • każde z dzieci indywidualnie dokonuje analizy i syntezy wzrokowej ułożonego przez siebie modelu wyrazu „waga”,
 • wyszukiwanie liter „ w,W” w napisach znajdujących się w klasie, zwrócenie uwagi, że imiona, nazwy rzek, miast i państw pisze się wielką literą.

7. Zabawa dydaktyczna „Jaką mam literę?” z wykorzystaniem metody Quiz, quiz, trade ( tłumaczenie z języka angielskiego – handel wiedzą,  wymiana wiedzy, dziecko uczy dziecko) – utrwalenie poznanych liter

Dzieci losują spośród liter wcześniej poznanych i nowej litery (w,W) kartonik, który po obu stronach ma literę drukowaną małą lub wielką i maszerują z nią rytmicznie po klasie śpiewając piosenkę „Maszeruje wiosna”.
Na przerwę w muzyce witają się z wybranym przez siebie kolegą przybijając „piątkę” i jeden z nich pokazując kartonik z literą zadaje pytanie:
- Jaką mam literę?
Kolega odpowiada na pytanie i jeśli odpowiedź jest prawidłowa, zostaje pochwalony przez poklepanie po ramieniu i wypowiedzeniu słowa:
Super !, Świetnie! lub Bardzo dobrze!.
Jeżeli kolega nie potrafi nazwać litery, wówczas zadaniem pytającego jest mu podpowiedzieć i zabawa toczy się dalej – pytanie zadaje druga osoba z pary. Kiedy dwoje dzieci odpowiedziało na zadane pytania stają do siebie plecami i czekają, aż wszyscy będą gotowi. Następnie znowu maszerują rytmicznie ze śpiewem i na przerwę w muzyce szukają nowego kolegi. Zabawa trwa do momentu, aż „wszyscy” spotkają się z „wszystkimi”.

8. Ćwiczenia w czytaniu – praca z podręcznikiem (karta pracy wyświetlona na tablicy, a dzieci mają na stołach również papierowe karty pracy)

 • wyszukiwanie liter „w,W” w alfabecie – otoczenie ich niebieska pętlą (w alfabecie są również litery pisane i nauczyciel informuje o tym dzieci),
 • podkreślenie niebieskim kolorem nowo poznanych liter drukowanych w wyrazach (wyjaśnienie niezrozumiałych słów i ich pisowni- mała, wielka litera) i jeśli dzieci podkreślą wszystkie litery, dokonują samooceny i w nagrodę przyklejają sobie znaczek;
 • czytanie sylab, wyrazów i rebusów.

9. Zabawa dydaktyczna „ Co mam na obrazku?” z wykorzystaniem metody Quiz, quiz, trade – ćwiczenia w czytaniu

Dzieci losują kartonik z obrazkiem i napisem jego nazwy po drugiej stronie. Poruszają się rytmicznie po klasie przy dźwiękach „Czterech pór roku - Wiosna” A. Vivaldiego.
Na przerwę w muzyce witają się z wybranym przez siebie kolegą przybijając
„ piątkę” i jeden z nich pokazując kartonik z napisem zadaje pytanie:
- Co mam na obrazku?
Kolega odczytuje wyraz i jeśli zrobi to prawidłowo, zadający pytanie odwraca kartonik pokazując, że zgadza się z odpowiedzią i zostaje pochwalony przez poklepanie po ramieniu i wypowiedzeniu słowa:
Super !, Świetnie! lub Bardzo dobrze!.
Jeżeli kolega nie potrafi odczytać wyrazu, wówczas zadaniem pytającego jest mu pomóc w czytaniu i zabawa toczy się dalej – pytanie zadaje druga osoba z pary.
Kiedy dwoje dzieci odpowiedziało na zadane pytania stają do siebie plecami i czekają, aż wszyscy będą gotowi. Następnie znowu poruszają się rytmicznie przy muzyce i szukają nowego kolegi. Zabawa trwa do momentu, aż „wszyscy” spotkają się z „wszystkimi”.

10. Przerwa na czynności higieniczno- sanitarne

11. Demonstracja nowo poznanej litery małej i wielkiej „w,W” pisanej

 • pokaz pisania litery na tablicy bez liniatury;
 • analiza kształtu litery (kojarzenie kształtu litery z przedmiotami z otoczenia);
 • ćwiczenia w pisaniu bezśladowym w powietrzu, na tacy z kaszą;
 • układanie liter z kasztanów-jeśli ułożą prawidłowo, to po sprawdzeniu przez nauczyciela, otrzymują znaczek w nagrodę.

12. Praca domowa

 • pisanie litery po śladzie i samodzielnie w karcie pracy (pod nadzorem rodziców).

 

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony