O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Scenariusz zajęć  dla dzieci  6 letnich

Temat zajęć: W świecie liczb" - zabawy matematyczne

Joanna Kowalewska

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku

Cele:

 • rozpoznawanie cyfr i nazywanie ich;
 • kształcenie umiejętności przeliczania do 10;
 • kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10;
 • kształcenie umiejętności porządkowania  liczb o jeden więcej i o jeden mniej;
 • utrwalenie, że liczba może być sumą dwóch składników;
 • kształcenie umiejętności  układania zadania do podanej formuły matematycznej;

Metody: podająca, aktywizująca, praktycznego działania

Formy: indywidualna, zbiorowa, zespołowa

Środki dydaktyczne: cyfry, karteczki z cyframi dla każdego dziecka, szarfy, muzyka;

Przebieg zajęcia:

 1. "Taniec cyferek"- zabawa na powitanie;
 2. Wszystkie dzieci tańczą w rytm muzyki, następnie nauczyciel  podnosi wybraną cyfrę, dzieci tworzą kółeczka 2-osobowe, 3-osobowe itd. lub pociągi 5-osobowe itp.;
 3. "Radiotelefon"- siedzimy w kręgu, przyporządkowujemy każdej osobie liczbę. Zabawę zaczyna prowadzący, przedstawia się a potem wzywa osobę: Tu 1 wzywam liczbę o 1 większą;
 4. "Zwierzęce numery"- odliczamy do 5 i zapamiętujemy swój numer. Wezwane numery wydają dźwięki wcześniej przez siebie wybranych zwierząt;
 5. "Czarny Piotruś"- dzieci poruszają się po sali wymieniając się kartkami na hasło: stop, dzieci szukają pary z taką samą kartką. Osoba bez pary wykonuje polecenie, np.: policz do 10;
 6. "Połamana oś liczbowa" - salę opuszcza ochotnik, reszcie dzieci rozdzielamy po jednej liczbie. Gdy wychodzi ochotnik wszyscy zaczynają chodzić po sali i równocześnie wypowiadać swoje liczby. Zadaniem ochotnika jest ustawienie uczestników w malejącym lub rosnącym ciągu liczbowym;
 7. "Grupa 7" - rozdajemy dzieciom szarfy w 2 kolorach, dzieci chodzą w rytm muzyki, na hasło "grupa 3" jak najszybciej formują się w trzy osobowe grupy. Dziecko bez grupy staje obok prowadzącego. Następnie dzieci przeliczają ilość osób w grupie z szarfami zielonymi i czerwonymi. Kontynuujemy zabawę tworząc następne grupy. Na hasło "grupa 7" dzieci siadają na podłodze;
 8. "Zgadnij o jakiej liczbie myślę" - nauczyciel wybiera liczbę. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie liczby przez zadawanie pytań, na które można odpowiedzieć "Tak", "Nie". Zakrywamy liczby wykluczone;
 9. Pantomimiczne zadania matematyczne- przygotowujemy losy z działaniami, np.: 3+5=8. Dzielimy uczestników na grupy. Każda grupa przygotowuje scenkę ilustrującą wylosowane działanie;
 10. "Jaką jestem liczbą?"- na plecach uczestników przyklejamy kartonik z cyfrą. Na sygnał wszyscy chodzimy po sali zadają napotkanym osobom pytania, na które można odpowiadać "tak" lub "nie". Osoby, które odgadną przyklejają swoje kartki z przodu;
 11. Ewaluacja zajęcia- Jak się podobały zajęcia, dzieci przyklejają wesołe buźki, jak nie podobały smutne buźki;
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony