O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Nauczyciele Szkół i Placówek Miasta Białegostoku. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku ogłasza rekrutację doradców metodycznych Miasta Białegostoku w następujących obszarach:

wychowanie przedszkolne - 1 osoba
język polski SP - 1 osoba
matematyka SP - 1 osoba
fizyka SP i szkoły ponadpodstawowe - 1 osoba

Rekrutacja jest otwarta, powszechna i jawna. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego obowiązki doradcy metodycznego powierzane są na okres 3 lat (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.) . Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa. Zadania doradcy metodycznego są wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1591/1).

Pierwszy etap rekrutacji

Kandydat na doradcę metodycznego dostarcza osobiście, do siedziby Departamentu Edukacji UM w Białymstoku, ul. Legionowa 7 arkusz aplikacyjny wraz z załącznikami. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja doradców metodycznych - 2017” do 31 lipca 2017 r.

W załączeniu:

  1. CV zawodowe,
  2. list motywacyjny uwzględniający zarys koncepcji działania doradcy,
  3. poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
  4. potwierdzenie co najmniej 5 letniego stażu pracy pedagogicznej,
  5. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia zawodowego.

Drugi etap rekrutacji

Dyrektor Departamentu Edukacji UM w Białymstoku powoła komisję rekrutacyjną, złożoną z przedstawicieli Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
Zadaniem członków komisji jest ocena formalna złożonej dokumentacji oraz wyłonienie kandydatów. Komisja prowadzi rozmowy z kandydatami na doradców metodycznych spełniającymi wymogi formalne, po uprzednim powiadomieniu ich o terminie spotkań.
Rozmowy zostaną przeprowadzone w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 (budynek X LO).
Tematyka:

  • Przebieg pracy zawodowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ważniejsze osiągnięcia w pracy pedagogicznej.
  • Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym: udział w realizacji projektów edukacyjnych od lokalnych po międzynarodowe, współpraca z doradcami metodycznymi, udział w pracach zespołów przedmiotowych, problemowych, zaangażowanie w wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, szkoleń, pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela odbywającego staż, opracowanie i publikowanie materiałów edukacyjnych.
  • Koncepcję pracy doradcy metodycznego uwzględniającą m.in.: potrzeby edukacyjne nauczycieli danego przedmiotu, danych typów szkół placówek (z uwzględnieniem zmian wynikających z reformy systemu edukacji), formy działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych nauczycieli, doświadczenia zawodowe i predyspozycje kandydata.

Po zakończeniu II etapu rekrutacji – do 21 sierpnia 2017 r.– na stronie internetowej www.modm.bialystok.pl i http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/ zostanie opublikowana lista nauczycieli, którzy otrzymają od organu prowadzącego powierzenie zadań doradcy metodycznego od dnia 1 września roku szkolnego 2017/2018.

ARKUSZ APLIKACYJNY DO POBRANIA:

- pobierz arkusz (MS Word) -     lub        - pobierz arkusz (pdf) - 

 

Najbliższe wydarzenia

19
Gru
Termin: 19 grudzień 2017, 08:55
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego.
Wychowanie fizyczne

19
Gru
Termin: 19 grudzień 2017, 16:30
Spotkanie VI. Adresatami zajęć są członkowie sieci współpracy i samokształcenia liderów ewaluacji.
Egzaminowanie, pomiar dydaktyczny, ocenianie i ewaluacja dydaktyczna

03
Sty
Termin: 03 styczeń 2018, 16:00
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Szkolnictwo zawodowe

04
Sty
Termin: 04 styczeń 2018, 17:00
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego. Zainspirowanie nauczycieli do stosowania nietypowych środków dydaktycznych, takich jak: spinacze, guziki, balony, pudełka, butelki plastikowe, gazety,
Wychowanie przedszkolne

09
Sty
Termin: 09 styczeń 2018, 12:15
Zajęcie stanowi propozycję zabaw wspomagających naukę czytania w przedszkolu tak, aby to była czynność łatwa i przyjemna.
Wychowanie przedszkolne

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Edukacja globalna

Projekt "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

→ przejdź

Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
4
7
Data : 2017-12-07
9
10
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony