O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Agnieszka Fidziukiewicz, Anna Brzęś

Jeden z modułów programu profilaktycznego XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz scenariusz spotkania z rodzicami w ramach wywiadówki profilaktycznej.
ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU

 

CELE:
• monitorowanie zachowań młodzieży na terenie szkoły
• dostarczanie uczniom informacji o alkoholu oraz jego wpływie na organizm młodego człowieka
• dostarczanie rodzicom wskazówek pomocnych w zapobieganiu piciu alkoholu przez młodzież
• wskazanie uczniom możliwości unikania zagrożeń związanych z piciem alkoholu i sposobów radzenia sobie z nimi
• ukazanie perspektyw zdrowego stylu życia (promowanie zdrowego stylu życia)
• wykształcenie wśród uczniów umiejętności skutecznego odmawiania
• ukazanie wpływu alkoholu na życie uczuciowe młodzieży
• przekazanie rodzicom informacji o aktach prawnych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony