O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Scenariusz zajęć indywidualnych z psychologiem

Opracowanie: Agnieszka Mudrewicz, ZS im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

Temat: „Gąska Balbinka – słuchanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej. Rozwijanie umiejętności społecznych i wzmacnianie samooceny.

Miejsce: Przedszkole 
Uczestnik: dziewczynka l.6
Forma zajęć: praca indywidualna, podążanie za dzieckiem
Środki dydaktyczne: książka z historyjkami obrazkowymi, piłka, gra planszowa.

Cel główny:
- rozwijanie umiejętności społecznych,
- wzmacnianie samooceny,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej (motoryki dużej i małej) oraz poczucia stronności.

Cele zajęć szczegółowe:
- lepsza praca (zintegrowana )obu półkul mózgowych – dziecko umie wykonać ćwiczenia naprzemienne,
- efektywniejsze radzenie sobie z uczuciami (elementy wyrażania swoich uczuć, proszenia o pomoc, radzenia sobie ze strachem) – dziewczynka umie zidentyfikować poczucie strachu poprzez oznaki z ciała i poprosić o pomoc bliską osobę, wie, jak entuzjastycznie wyrażać radość z zabawy,
- dziecko umie dostrzec konsekwencje wyrażania emocji i proszenia o pomoc,
- dziecko umie relaksować się przez oddychanie brzuszkiem.

Przebieg zajęć:
1. Wstęp – wprowadzenie do zajęć.
Gimnastyka naprzemienna – przekraczanie linii środkowej ciała, rysowanie ósemek w powietrzu rękoma i nogami, gimnastyka naprzemienna z piłką (dziecko wykonuje ćwiczenia prezentowane przez psychologa).
2. Gra „Finders” – entuzjastyczne wyrażanie emocji radości, wzmacnianie samooceny dziecka przez wygraną (wspólna gra z ustaleniem zasad).
3. Część zasadnicza – bajka „Gąska Balbinka’.
- zapoznanie z książką (manipulacja dziecka, oglądanie, wybranie historyjki obrazkowej do swobodnej wypowiedzi),
- opowiadanie dziecka o wybranej przez psychologa historyjce obrazkowej („Radzenie sobie ze strachem”). Rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc i mówienia o swoich uczuciach.
4. Zakończenie – zamknięcie zajęć – ćwiczenia oddychania brzuszkiem w siadzie skrzyżnym (dziecko wykonuje ćwiczenia prezentowane przez psychologa).

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony