O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

KONSPEKT LEKCJI GODZINY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE I GIMNAZJUM

Oprac. Agata Wróbel, PG nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

Temat: Jak radzić sobie ze stresem?

Cele:
Po zajęciach uczeń:
- wyjaśnia, co to jest stres,
- rozpoznawać oznaki stresu,
- podaje sposoby radzenia sobie ze stresem,

Formy i metody:
- burza mózgów,
- praca w grupach – graffiti,
-praca indywidualna,
- analiza przykładów,
-praca zbiorowa – plakat.

Środki dydaktyczne:
- arkusz papieru z narysowanym konturem człowieka,
- arkusz czystego brystolu,
- 4 kartki formatu A4,
- mazaki, taśma przylepna,
- przykłady sytuacji stresujących – załącznik 1,
- objawy stresu – załącznik 2,
- zadania dla grup – załącznik 3,
- jak radzić sobie ze stresem – załącznik 4.

Przebieg zajęć:
Sprawy organizacyjno – porządkowe. Przedstawienie tematu zajęć

Wstęp
Każdy człowiek podlega rozmaitym naciskom ze strony otoczenia (innych ludzi, sytuacji życiowych), które wywołują w nim stan wewnętrznego napięcia. Mówimy wtedy, że znajduje się on pod wpływem stresu.

Źródła stresu – burza mózgów:
 - uczniowie zastanawiają się indywidualnie, jakie sytuacje powodują w nich stan wewnętrznego napięcia – są źródłem stresu; następnie podają swoje przykłady ( załącznik 1).
- wybrany uczeń zapisuje je na tablicy.
Rozwinięcie
 Wpływ stresu – praca w grupach.
- uczniowie pracują w czterech grupach; (10 min.)
- każda grupa otrzymują kartkę A4, na której określa:
Jak stres wpływa:
•    na ciało – grupa I,
•    na psychikę – grupa II,
•    na zachowanie – grupa III,
•    na uczucia człowieka – grupa IV;
- w czasie gdy uczniowie pracują, nauczyciel zawiesza na tablicy arkusz z narysowanym konturem człowieka;
- po upływie wyznaczonego czasu liderzy grup dokonują prezentacji, wkomponowując je w kontur człowieka;
-podsumowując nauczyciel podkreśla, że stres wpływa niekorzystnie na zdrowie, utrudnia także naukę. Pracę, często zaburza funkcjonowanie człowieka w środowisku społecznym i rodzinnym.

 Jak radzić sobie ze stresem – praca w grupach.
- każda grupa otrzymuje przykłady sytuacji trudnych (załącznik 3); zadaniem uczniów jest wypracowanie kilku rad, wskazówek, jak postąpić ma bohater, aby poradzić sobie w podobnej sytuacji.
- prezentacja poszczególnych propozycji na forum klasy.

Zakończenie
Wspólne wypracowanie plakatu - „Jak radzić sobie ze stresem?” (załącznik 4)
Ewaluacja – uczniowie wychodząc z klasopracowni zaznaczają „+”, pod rysunkami, swoje ustosunkowanie się do zajęć.

PRZYKŁADY SYTUACJI STRESUJĄCYCH (załącznik 1)
1.    Przedstawienie się nieznajomej osobie.
2.    Pierwszy dzień w nowej szkole.
3.    Przemawianie do dużej grupy ludzi.
4.    Proszenie o przysługę.
5.    Wizyta u dentysty.
6.    Udział w kłótni.
7.    Klasówka, odpytywanie.
8.    Rozmowa z nauczycielem.

JAK MOŻE OBJAWIAĆ SIĘ STRES – PRZYKŁADY (załącznik 2)
1.    Czujemy się nerwowi i roztrzęsieni.
2.    Dłonie robią się wilgotne.
3.    Pocenie się.
4.    Bezsenność.
5.    Sztywny krok, napięcie mięśni różnych partii ciała.
6.    Burczenie w brzuchu.
7.    Szybsze bicie serca.
8.    Szybszy oddech.
9.    Tiki nerwowe.
10.Brak koncentracji.
11.Częste bóle głowy.
    12.Zaciskanie rąk, szczęk.
    13.Ogólna irytacja, wzburzenie, złość lub zniecierpliwienie.

TRUDNE SYTUACJIE (załącznik 3)
GRUPA I
Monika jutro idzie po raz pierwszy do nowej szkoły. Nie zna tam nikogo. Boi się. Nie wie, jak nowi koledzy zareagują na jej wózek inwalidzki. Doradź Monice, co ma robić w tej sytuacji.
GRUPA II
Jola poplamiła pożyczoną od przyjaciółki supermodną bluzkę. Palmy nie da się już wywabić. Jola nie wie, co ma robić. Poradź Joli.
GRUPA III
Tomek zaprosił Joasię na zabawę z okazji zakończenia gimnazjum. Tomek kiepsko tańczy, ciągle towarzyszy mu myśl, że się zbłaźni przed koleżanką. Pomóż Tomkowi.
GRUPA IV
Jacek zapisał się na naukę gry na gitarze. Ma talent, ale jednocześnie nie radzi sobie z tremą. Za dwa tygodnie na pierwszy publiczny występ z koleżanką w duecie. Paraliżuje go strach, że przez niego występ się nie uda.

Jak radzić sobie ze stresem? (załącznik 4)

WARTO:
-    Być realistą, choć nie pozbawiać się równocześnie swoich marzeń.
-    Rozmawiać o swoich problemach z najbliższymi nam osobami.
-    Planować swoje zajęcia, kontrolować czas.
-    Nie spieszyć się.
-    Robić przerwy w nauce, odpoczywać.
-    Właściwie się odżywiać.
-    Unikać ludzi „toksycznych”, konfliktowych.
-    Kontrolować swój stan zdrowia.

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony