O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Małgorzata Lech

Korespondencja międzyszkolna w pracy dydaktyczno - wychowawczej
Życie Szkoły 1995/4

W początkach naszej pracy zawodowej, podobnie jak wszyscy młodzi nauczyciele, natrafiłyśmy na wiele różnych trudności natury organizacyjnej, metodycznej i wychowawczej.
Na lekcjach języka polskiego dużą trudność sprawiało nam wprowadzanie ćwiczeń z zakresu literackich form użytkowych, np. pisanie listów, zawiadomień, zaproszeń i życzeń.


Dzieci traktowały je jako nudne, sztucznie inicjowane wprawki stylistyczne, które nie budziły w nich ani potrzeby, ani chęci opanowania danej umiejętności.
Dopiero po nawiązaniu korespondencji między naszymi klasami uczniowie zaczęli nabywać umiejętności pisania listu (podstawowe słownictwo, zawartość tekstu, jego algorytm) w sposób naturalny. Uznałyśmy, że jest to doskonały sposób rozwijania i kształcenia języka pisanego uczniów, a także myślenia, przeżyć i sądów. Wprawnie prowadzona korespondencja wyrabiała w dzieciach umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, rozwijała uczucia przyjaźni, życzliwości, kształtowała w nich postawę otwartości, wzbogacała ich przeżycia, uczyła dzielić się nimi, poszerzała wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym, uczyła ponoszenia odpowiedzialności za słowo i poprawnej ,,etyki językowej”. 

Kilka lat temu podzieliłyśmy się krytycznymi uwagami (a właściwie odczuciami) na temat tradycyjnych metod realizacji wspomnianych zadań programowych z zakresu nauczania języka polskiego. Zdecydowałyśmy się na nawiązanie korespondencji między naszymi klasami, aby urozmaicić zajęcia i uaktywnić twórczo dzieci. Ustaliłyśmy, że będziemy w tej wymianie opierać się głównie na propozycjach dzieci. Liczyłyśmy na ich spontaniczność i niekonwencjonalność.
Nie przystąpiłyśmy od razu do realizacji naszych planów, ponieważ koleżanka z Legionowa rozpoczynała pracę z klasą pierwszą (dzieci z Białegostoku były w klasie drugiej). Po pierwszym półroczu, gdy legionowscy uczniowie opanowali umiejętność pisania, otrzymali list z Białegostoku.
Zanim to nastąpiło, przeprowadziłyśmy z wychowankami rozmowy dotyczące tego, Czy chcieliby zaprzyjaźnić się z kolegami z innego miasta. Propozycja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Dzieci zaczęły snuć plany dotyczące wspólnych wyjazdów i spotkań. 

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony