O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Marzena Klin

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
TYTUŁ BLOKU: Wiersze Juliana Tuwima.

TYTUŁY DNI AKTYWNOŚCI:
1. Czy można rozmawiać z psem?
2. Dlaczego słowa mają niezwykłą moc?
3. Co to znaczy mieć bujną wyobraźnię?
4. Czy wiersze można śpiewać?
5. Czy wiersze dają radość?
6. Czy wiersz może nas czegoś nauczyć- ocena postępowania bohaterów.
7. Klasowy tomik poezji.CELE OGÓLNE BLOKU:

Kształcenie umiejętności wyrażania własnych myśli i odczuć. 
Kształtowanie postawy tolerancji wobec poglądów i zachowań innych ludzi. 
Przybliżenie wiadomości o życiu i dorobku literackim Juliana Tuwima. 
Adresowanie listów. 
Redagowanie pytań. 
Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 
Kształcenie umiejętności recytowania wierszy. 
Poznanie elementów budowy wiersza. 
Przypomnienie zasad pisowni wielką literą imion, nazwisk oraz tytułów utworów. 
Poznanie rodzajów rzeczownika. 
Pisanie wyrazów z ó wymiennym. 
Utrwalenie znajomości alfabetu. 
Mnożenie liczb przez 2,3,4,5 w zakresie 30. 
Rozwiązywanie zadań prostych na mnożenie. 
Wprowadzenie pojęcia liczby nieparzystej i parzystej. 
Rozwijanie pomysłowości dzieci. 
Słuchanie muzyki ze zwróceniem uwagi na jej nastrój i tempo. 
Nauka piosenki „Taniec”. 
Rozwijanie skoczności, siły i równowagi.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie doc

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony