O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

Małgorzata Lech, Celina Borowska
Doradcy metodyczni kształcenia zintegrowanego MODM Białystok

Zespoły samokształceniowe – potrzeba czy konieczność?
,,Podlaskie Wieści Oświatowe” 2007/5  

"By osiągnąć doskonałość ucznia nauczyciel musi się sam wciąż doskonalić".

Oczywistym jest, że nauczyciel od chwili skończenia studiów nie może zaprzestać doskonalenia zawodowego.
Swoje kwalifikacje zawodowe może uaktualniać bądź uzupełniać poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach doskonalenia na terenie szkoły oraz w ośrodkach pozaszkolnych.
 Bardzo wartościową formą doskonalenia zawodowego są zespoły samokształceniowe funkcjonujące w szkołach. Skupiają one nauczycieli danego przedmiotu np. zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego, nauczycieli przedmiotów humanistycznych, nauczycieli przedmiotów matematyczno przyrodniczych, nauczycieli wychowania fizycznego, zespół ds. integracji.
 Celem zespołów jest doskonalenie pracy nauczycieli w konkretnych warunkach szkolnych; wymiana doświadczeń, uaktywnienie nauczycieli w śledzeniu bieżącej literatury fachowej oraz wywołanie szczególnie u młodych stażem nauczycieli refleksji nad własnymi działaniami dydaktyczno-wychowawczymi. 
Cel ten jest realizowany poprzez wypracowanie określonego dorobku teoretycznego oraz praktycznego w pracy z dziećmi z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły, kwalifikacji kadry i posiadanej bazy dydaktycznej.
Plan pracy zespołów na dany rok szkolny wynika z potrzeb danej placówki oraz potrzeb nauczycieli i ich zainteresowań. 

---

- całość do pobrania w formacie pdf -  

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony