O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Agnieszka Gołębiewska

MODEL ODPOWIEDZI
Analiza i interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta
"Do Marka Aurelego".

I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 22 punkty)
Wstępne rozpoznanie całości Punktacja 
1. wiersz o łączności z tradycją (o dziedzictwie wartości), 1 
2. wiersz o człowieczeństwie, 1 
3. wiersz o heroizmie bez nagrody. 1 


Adresat
4. Marek Aureliusz – antyczny rzymski cesarz – filozof, 1 
4.1. starożytny intelektualista żyjący w świecie ksiąg, 1 
4.2. klasyk, stoik przywiązany do uniwersalnych wartości, 1 
4.3. samotny, otoczony przez barbarzyńców. 1 

Nadawca
5. współczesny intelektualista, 1 
5.1. związany z tradycją antyczną, 1 
5.2. solidaryzujący się z postawą adresata (zaimek „nam”, zwrot „podaj rękę”), 1 
5.3. odpowiedzialny za spuściznę, 1 
5.4. świadomy kruchości ludzkiego istnienia. 1 

Ukształtowanie wypowiedzi
6. budowa stroficzna, 1 
7. liryka zwrotu do adresata, 1 
7.1. liryka refleksyjna (filozoficzna), 1 
8. sytuacja liryczna: refleksja związana z lekturą pism Marka Aureliusza, prowadząca do dialogu z tradycją, 1 
9. formy monologu lirycznego: apostrofa (funkcja tytułu), rozważania filozoficzne, 1 
10. świat adresata:  
10.1. zagrożony przez barbarzyńców ( „obca mowa”, „barbarzyński okrzyk”…), 1 
10.2. zalewany przez ciemność, żywioł, 1 
10.2.1. motyw lampy rozumianej jako metafora światła, jasności, klasycznego ładu, 1 
10.3. zagrożony lękiem, kruchy, wątły, 1 
10.4. skazany na zagładę (czasowniki: „zburzy”, „runą”…), 1 
10.4.1. metafora „srebrne larum gwiazd” jako głos trwogi, zapowiedź zagłady. 1 
10.5. świat ludzkich wartości („ludzki ląd”), 1 
11. obraz człowieka:  
11.1. bezradny, zalękniony, kruchy, drżący, 1 
11.2. nie mający w niczym oparcia („ zdradzi nas…”), 1 
11.3. opowiadający się za wartościami uniwersalnymi: godnością, odpowiedzialnością, 1 
11.4. obarczony związkiem z przeszłością, ciężarem spuścizny („wlec za sobą cień poległych”). 1 

Wykorzystanie kontekstów
12. historia starożytna, 1 
13. filozofia – stoicyzm, 1 
14. twórczość Zbigniewa Herberta, 1 
15. „Myśli” Pascala. 1 

Podsumowanie
16. pełne podsumowanie (dostrzeżenie w wierszu dialogu z tradycją, wynikającego z refleksji po lekturze pism Marka Aureliusza, dotyczącego człowieczeństwa i świata ludzkich wartości, które ocalać trzeba wbrew zalewowi barbarzyństwa), 4 
17. częściowe podsumowanie (dostrzeżenie dialogu człowieka współczesnego z tradycją, dotyczącego świata ludzkich wartości), 2 
18. próba odczytania przesłania wiersza. 1 

II. KOMPOZYCJA (3 punkty)

- podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym, 3 
- uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części. 1 

III. STYL (3 punkty)

- jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka, 3 
- zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka. 1 

IV. JĘZYK (12 punktów)

- język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeologia, fleksja, interpunkcja i ortografia, 12 
- język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja, w większości poprawne ortografia (naruszenie normy w zakresie błędów drugorzędnych) i interpunkcja, 9 
- język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne składnia, słownictwo, frazeologia, ortografia (sporadyczne błędy różnego stopnia) i interpunkcja. 5 

V. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY 0 - 4

 

...

Publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony