O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Anna Kendyś
Gimnazjum im. G. Chodkiewicza  
w Zabłudowie

Sprawdzian z działu:
,,Regiony fizycznogeograficzne Polski”


1.(6p.) Rzeźba terenu wpływa na sposób jego zagospodarowania. Które ze znanych tobie form terenu charakterystycznych dla pasa polskiego pobrzeża sprzyjają:

a)rolnictwu(podaj jedną):………………………………………………………………………

b)turystyce(podaj trzy):………………………………………………………………………

c)budowie portów(podaj dwie):……………………………………………………………….

2.(7p.)Uzupełnij zdania charakteryzujące budowę geologiczną wyżyn.

,,Najstarsze skały, które występują na powierzchni ziemi na wyżynach,

pochodzą z ery …………………………………..i znajdują się na Wyżynie ………………………………..

Skałami najmłodszymi są lessy oraz …………………………………

Lessy pokrywają najgrubszą warstwą obszar wyżyn: ……………………i…………………………..

Skałą, która ma największe znaczenie gospodarcze na wyżynach jest …………………………

Świadczy ona o tym, że w okresie karbonu na obszarze tym występowała ……………………………………….

(...)

- Cała publikacja do pobrania (pdf) -

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony