O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

Szanowni Państwo!
Doradcy metodyczni i konsultanci Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w związku z zawieszeniem szkoleń stacjonarnych podjęli działania w celu zaoferowania państwu szeregu bezpłatnych szkoleń zdalnych realizowanych na Platformie E-learningowej MODM pod adresem http://emodm.modm.bialystok.pl
Oferta będzie systematycznie powiększana.

Aktualnie proponujemy:

Kurs Wspieranie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym
Praktyczne sposoby wyzwalania i stymulowania możliwości twórczych dzieci w wieku przedszkolnym. 30 - godzinny kurs obejmujący 6 modułów. Prowadzenie: Joanna Żarniewska. Zapisy od 30 marca 2020r. Termin: 6 kwietnia 2020 - 15 maja 2020.

Kurs ABC metodyki wychowania przedszkolnego II edycja
Dostarczenie podstawowej wiedzy z dziedziny metodyki wychowania przedszkolnego, wymiana doświadczeń, uzyskanie dodatkowych wyjaśnień na forum. Ilość godzin: 20. Prowadzenie: Joanna Żarniewska. Zapisy od 16 marca 2020r. Termin: 30 marca - 20 kwietnia 2020

Kurs Formy umuzykalnienia w edukacji przedszkolnej II edycja. 
Dostarczenie wiedzy n/t podstawowych aspektów pracy nad umuzykalnieniem dzieci przedszkolnych. Kurs zdalny obejmuje 7 modułów i 25 godzin. Początek zapisów: 30 marca 2020. Termin: 6 kwietnia - 22 kwietnia 2020r. Prowadzenie: Joanna Żarniewska.

Kurs Praca domowa online - planowanie zadań domowych z języka angielskiego z wykorzystaniem TIK, 20 godz., Prowadzący: Mariusz Truszkowski Start: 13 kwietnia 2020.

Kurs Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym, 25 godz., Prowadzący: Mariusz Truszkowski i Małgorzata Lech. Start: 2 kwietnia 2020.

Kurs Propozycje materiałów w nowej rzeczywistości zdalnego nauczania. (od 1.04.2020). Prowadzący: Ketty Kołomyjska, Katarzyna Dral, Maria Bartnicka i Monika Zaleska-Szczygieł

Kurs Określenie stylu uczenia się nauczyciela i ucznia. Jak efektywnie uczyć i wspomagać ucznia w nauce (luty - czerwiec). Prowadzący: Ketty Kołomyjska

Kurs Statystyka dla biologów (kontynuacja). (kwiecień maj). Prowadzący: Ketty Kołomyjska i Monika Zaleska-Szczygieł.

Kurs Kompetencje matematyczne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (kwiecień maj). Prowadzący: Ketty Kołomyjska i Monika Zaleska-Szczygieł.

Kurs Metody aktywizujące w edukacji - szkoła podstawowa - KURS DLA SP 33 W BIAŁYMSTOKU. 28.02.2020-31.05.2020. Prowadząca Katarzyna Dral.

Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji języka obcego - 13.03.2020-30.04.2020. Prowadząca Katarzyna Dral.

Propozycje materiałów w nowej rzeczywistości zdalnego nauczania.
OD 01.04.2020 DO ODWOŁANIA. Prowadząca Katarzyna Dral.

Kurs Wdrażanie kompetencji kluczowych w szkole. Kurs dla nauczycieli VIII LO w Białymstoku będący zasadniczą częścią procesu wspomagania w zakresie wdrażania i doskonalenia kompetencji kluczowych w szkole. Prowadząca Joanna Ciesielska.

Kurs Kompetencje kluczowe w edukacji. Kurs dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia obejmujący zagadnienia: kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie (zgodnie z Zaleceniem Rady UE z dnia 22.05.2018 r.), modele nabywania kompetencji w procesie uczenia się, uwarunkowania prawne kształcenia kompetencji uczniów w szkole, omówienie kompetencji kluczowych, dobre praktyki. Prowadzące Joanna Ciesielska i Celina Borowska.

Kurs Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki. Kurs dla nauczycieli fizyki obejmujący zagadnienia: organizacja pracy w szkole ponadpodstawowej, podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej, analiza porównawcza podstaw programowych, redefinicja układu SI, wymiana doświadczeń. Prowadząca Joanna Ciesielska.

Sieć współpracy i samokształcenia „Wczesnego wspomagania rozwoju”.
Startujemy 30 marca 2020 r. do 26 maja 2020r. Praca w sieci będzie składała się z 5 modułów obejmujących zagadnienia gotowości szkolnej, wnioski wynikające z całorocznej obserwacji dziecka, opinii o dziecku na potrzeby diagnozy, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i organizacji kształcenia specjalnego, organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu. Sieć prowadzić będą doradcy metodyczni Anna Gawryluk i Barbara Kędzia.

Kurs Interwencja kryzysowa z perspektywy szkoły. Zapisy od 6.04.2020r. Prowadząca Julita Majewska i Anna Gawryluk.
Sytuacje kryzysowe budzą lęk i powodują utratę bezpieczeństwa. Nie sposób uniknąć ich w środowisku szkolnym, ale odpowiednie przygotowanie i zrozumienie zagadnienia pozwoli na podjęcie adekwatnych działań interwencyjnych oraz udzielenie pomocy i wsparcia osobie znajdującej się w kryzysie. Szkolenie e-learningowe "Interwencja kryzysowa z perspektywy szkoły" ma na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z kryzysem, reakcji jednostek na jego wystąpienie oraz roli szkoły w interwencji kryzysowej.

Kurs Monastycyzm - realizacja tematyki na lekcjach religii prawosławnej.
Prowadzący: Mirosława Pietkiewicz. 
Kurs ma na celu przybliżenie nauczycielom tematyki z zakresu monastycyzmu, szczegółowe omówienie uwarunkowań historycznych, związanych z początkami ruchu monastycznego, prezentacje form i etapów życia monastycznego oraz zapoznanie się z historią i specyfiką monasterów prawosławnych w Polsce. Zadaniem kursu jest więc wykorzystanie zaprezentowanej wiedzy w pracy dydaktycznej nauczyciela religii prawosławnej, związanej z realizacją treści historycznych i zagadnień z zakresu monastycyzmu oraz pobudzenie kreatywności katechetów w dostosowywaniu metod nauczania do zagadnień programowych, potrzeb określonej klasy. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć zdalnych. Zapisy na kurs od 1 kwietnia 2020 r. Uruchomienie: 6 kwietnia 2020 r.

Sieć doskonalenia wizytatorów nauki religii - kontynuacja trwającej sieci.
Prowadzenie: Urszula Zagan
Temat: 12 dźwigni sukcesu wg. S. Coveya - zastosowanie na katechezie (dźwignia lojalności)
Termin - 3.04.2020r.

KOLEJNE SZKOLENIA WKRÓTCE
ZAPRASZAMY NA NASZĄ PLATFORMĘ E-LEARNINGOWĄ

http://emodm.modm.bialystok.pl

 

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony