O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

 ZASADY PRZESYŁANIA I ZAMIESZCZANIA PUBLIKACJI

 1. Zamieszczenie publikacji w serwisie jest nieodpłatne.

 2. Wszelkie publikacje dokonane na naszych stronach internetowych są publikacjami dobrowolnymi. Wysłanie jej do nas oznacza iż autor zgadza się na umieszczenie w serwisie imienia, nazwiska, adresu e-mail i nazwy szkoły/placówki w której pracuje.

 3. Artykuły publikowane na naszych stronach internetowych nie są sprawdzane pod względem posiadanych praw autorskich. Publikując dany tekst redakcja przyjmuje iż jego autorem, posiadającym wszelkie prawa jest osoba która się podpisuje pod tym artykułem. Redakcja serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za treść publikowanych artykułów.

 4. Prawa autorskie do artykułów publikowanych należą do ich autorów. Serwis zastrzega sobie jednak prawo do dokonywania drobnych zmian edycyjnych w przysłanych materiałach (np. przeformatowanie dokumentu, korekta dostrzeżonych błędów, itp.) w celu przystosowania jej do opublikowania.

 5. Nie publikujemy materiałów materiałów zawierających treści niezgodne z prawem, powszechnie uznawane za obraźliwe i uwłaczające ludzkiej godności lub etyce nauczyciela.

 6. Dostarczone dokumenty należy opatrzyć krótkim wstępem opisowym. W przypadku aplikacji powinna być dodatkowo dołączona instrukcja.

 7. Materiały do publikacji należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dostarczać pocztą konwencjonalną lub osobiście na popularnych nośnikach.

 8. W przypadku przesłania pocztą elektroniczną artykuły powinny być przesłane w formie załączników, a nie w treści wiadomości.

 9. W przypadku dostarczenia materiałów na dyskietce lub płycie CD - redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia nośnika podczas transportu i nie zwraca nośników.

 10. Akceptujemy wszelkie popularne formaty plików z edytorów tekstu, programów graficznych itp. Zalecamy jednak na korzystanie ze standardowych zasad dotyczących pisania i formatowania dokumentów, używanie typowych czcionek, stosowanie popularnych formatów grafiki (jpg, gif).

 11. Wielkość łączna materiałów jednej publikacji nie może przekraczać 10MB.

 12. Większość publikacji zamieszczanych na stronie Ośrodka dostępnych jest również do "ściągnięcia" w postaci pliku .pdf lub .zip. Odpowiedni link jest zamieszczany pod publikacją.

 13. W przypadku bardziej obszernych publikacji bezpośrednio do przeczytania zamieszczany jest tylko jej początkowy fragment pozwalający na zapoznanie się z ogólnym zamysłem autora. Reszta (całość) w postaci jak w punkcie 12.

 14. Do dostarczanych materiałów obowiązkowo należy dołączyć:

  - imię i nazwisko autora;

  - informację o miejscu pracy;

  - krótki opis dotyczący publikacji (zakres tematyczny /przedmiot, poziom szkolny, inne uwagi i zalecenia);

  - dane kontaktowe autora - adres e-mail (nieobowiązkowy) i telefon kontaktowy.

  - ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - POBIERZ -   Zgodę należy wydrukować, wypełnić i przesłać  pocztą elektorniczną w postaci skanu lub zdjęcia wraz z publikacją.

 15. Adres e-mail jest umieszczany przy publikacji w serwisie w celu ewentualnego kontaktu dla osób zainteresowanych. Podanie adresu e-mail nie jest jednak obowiązkowe. Telefon kontaktowy jest obowiązkowy. Redakcja nie zamieszcza telefonów autorów publikacji i nie udostępnia ich osobom trzecim. Są one wykorzystywane w celu ewentualnego ustalenia zasad korekty publikacji lub weryfikacji danych osoby ją zgłaszającej.

 16. Materiały, które nie spełniają powyższych reguł nie będą publikowane.

 17. Zastrzegamy sobie również prawo nieumieszczenia materiałów z innych przyczyn, o których autor zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych - ZASADY

 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku reprezentowany przez Dyrektora placówki,
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu zamieszczenia na stronie internetowej MODM publikacji danego nauczyciela.
 • Zakres przetwarzanych danych Użytkownika obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy oraz miejsce pracy Użytkownika.
 • Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującego prawa.
 • Użytkownik posiada:
  - prawo dostępu do treści danych osobowych,
  - prawo do sprostowania danych osobowych,
  - w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 6) prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie wyrażonej zgody Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z usunięciem publikacji Użytkownieka ze strony internetowej MODM.
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że dane Użytkownika przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony