UWAGA! Konferencje metodyczne dla nauczycieli FIZYKI
i CHEMII zaplanowane na 26 sierpnia 2014r. w MODM -
nie odbędą się z powodu hospitalizacji doradcy metodycznego - Joanny Ciesielskiej. Za zmianę przepraszamy.
Start
Wakacje!!!

Wszystkim pracownikom oświaty, nauczycielom, uczniom i rodzicom - wesołych, spokojnych i bezpiecznych wakacji. Dużo pogodnych i słonecznych dni. Udanych urlopów i zasłużonego odpoczynku po całym roku szkolnym.

Życzą doradcy metodyczni i pracownicy MODM  w Białymstoku. 

 

Do zobaczenia po wakacjach!!! 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONFERENCJACH SIERPNIOWYCH!!!

 
Fizyka, chemia - odwołanie konferencji
UWAGA! Konferencje metodyczne dla nauczycieli FIZYKI
i CHEMII zaplanowane na 26 sierpnia 2014r. w MODM -
nie odbędą się z powodu hospitalizacji doradcy metodycznego - Joanny Ciesielskiej. Za zmianę przepraszamy.
 
Wyniki drugiej rekrutacji do projektu VETPRO_COM

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ogłasza wyniki weryfikacji dokumentów oraz dokonania wyboru drugiej części uczestników do projektu „Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.1. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.

Więcej…
 
Wyniki pierwszej rekrutacji do projektu VETPRO_COM

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ogłasza wyniki weryfikacji dokumentów oraz dokonania wyboru uczestników do projektu „Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych”. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.1. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.

Więcej…
 
Konferencja - Działalność innowacyjna w białostockich placówkach wychowania przedszkolnego

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku serdecznie zaprasza Dyrektorów i Nauczycieli przedszkoli do udziału w konferencji „Działalność innowacyjna w białostockich placówkach wychowania przedszkolnego

Więcej…
 
Konkurs na scenariusz lekcji j. angielskiego ...
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego informuje, iż komisja konkursowa wyłoniła laureatów KONKURSU NA SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH.
Więcej…